Belasting op nachtwinkels

De belasting op nachtwinkels dient enerzijds voor een bijdrage in de kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de diensten die instaan voor de openbare reinheid en anderzijds om een doordacht lokaal beleid te voeren. Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op de nachtwinkels en de shops bij tankstations.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel en de shops bij tankstations die open gehouden worden buiten de gewone sluitingsuren .

Prijs?
De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6 000,00 EUR en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel en de shops bij tankstations.

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500,00 EUR per nachtwinkel en de shops bij tankstations.

Bekendgemaakt op de website van de stad Sint-Truiden op 10 januari 2018.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement op nachtwinkels284.85 KB