belasting op markten

De stad heeft een belasting gevestigd op de standplaatsen op de openbare markt.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de marktkramer aan wie de standplaats is toegekend.

Te betalen bedrag?
De standplaatsrechten voor de openbare markt worden als volgt vastgesteld:
A*        2,10 EUR per strekkende meter.
B*        Diegenen die aan dubbel front verkopen, betalen tweemaal het verschuldigde recht.
C*        Aansluiting op het elektrisch net: 5,00 EUR.
(Indien het een koelwagen met drijfkrachtaansluiting betreft: 10,00 EUR. Dit standplaatsrecht is niet verschuldigd wanneer de wekelijkse markt wegens kermis of een andere activiteit verplaatst wordt naar de Naamsevest.)
D*        Standwerkers: per marktdag 6,30 EUR.

Het standplaatsrecht wordt in principe op voorhand in de stadskas gestort. Te dien einde worden de abonnementen uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar, zes maanden of drie maanden. Jaarabonnementen vangen aan op 1 januari. Bij deze abonnementen wordt de rechten gevoegd voor een aansluiting op het elektrisch net voor een jaarbedrag van 100 euro en voor aansluiting voor een koelwagen met drijfkrachtaansluiting op 200 euro.

De abonnementen voor 1 jaar en voor 6 maanden hebben recht op een vermindering van respectievelijk 20 en 10 procent behalve de rechten op de aansluiting op elektriciteit en drijfkracht. Het standplaatsrecht voor de verkopers die geen abonnement hebben, is eisbaar op het ogenblik dat de standplaatsen worden ingenomen.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 30 december 2014.

BijlageGrootte
PDF icon belasting_op_markten.pdf22.75 KB