belasting op inname openbaar domein - kermissen en circussen

De stad heeft een belasting gevestigd op de circussen en kermisattracties, -spelen, en -kramen, die ter gelegenheid van de jaarlijkse carnavalkermis en de augustuskermis op het openbaar domein binnen de stadsgrenzen worden geplaatst.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de attracties, spelen, kramen en circussen welke op het openbaar domein geplaatst worden.

Te betalen bedrag?
Met het oog op de toepassing van onderhavige verordening worden de kermisattracties,-spelen en -kramen ingedeeld in groepen.
De belasting wordt vastgesteld per strekkende meter frontzijde, behalve voor de lunaparken geldt de langste zijde, rekening houdend met de ligging van het openbaar domein en de periode van de kermis.

De belasting op een attractie tijdens de augustuskermis mag maximaal 2 500,00 EUR bedragen.
De belasting op een attractie tijdens de carnavalkermis mag maximaal 1 250,00 EUR bedragen. 

De standrechten voor het plaatsen van circussen worden als volgt bepaald :
- Circus met 1 mast, voor 1 dag: 75,00 EUR 
- Circus met 1 mast, voor 2 dagen: 110,00 EUR 
- Circus met 1 mast, voor 3 dagen: 150,00 EUR

- Circus met 2 of meer masten voor 1 dag: 125,00 EUR
- Circus met 2 of meer masten voor 2 dagen: 185,00 EUR
- Circus met 2 of meer masten voor 3 dagen: 250,00 EUR

Belastingreglement betreffende de inname van het openbaar domein door kermisattracties, -spelen en-kramen t.g.v. carnaval, augustuskermis en circussen. (beslissing G.R. 17-12-2012, aangepast bij beslissing G.R. 31-03-2014), gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 6 januari 2020.

BijlageGrootte
PDF icon Besluit verlenging reglement inname openbaar domein kermissen en circussen97.63 KB
PDF icon belasting_op_inname_openbaar_domein_kermissenencircussen.pdf27.95 KB