Belasting op het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

De bedrijven of inrichtingen die thuishoren bij de klasse 1 van hinderlijke inrichtingen worden apart belast omdat de stad hier een bijzondere aandacht blijft voor hebben wat inzet van middelen vergt.

De belasting wordt vastgesteld op 0,125 euro per m² met een minimum van 25 euro tot een maximum van 4960 euro.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement - belasting op hinderlijke inrichtingen 1e klasse 202....pdf101.4 KB