Belasting op het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

De belasting wordt geheven op de aanvragen tot het openen van vergunningsplichtige inrichtingen en op de aanvragen tot verandering, uitbreiding of vernieuwing van de machtiging. De vergunningsaanvragen brengen voor de gemeente kosten met zich mee voor publicaties en bekendmaking.

Voor wie ?
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag.

Te betalen bedrag?
De belasting wordt vastgesteld:             

  • voor de inrichtingen door Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectenrapport op 1.150 euro per aanvraag
  • voor de andere inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse op 745 euro per aanvraag
  • voor de inrichtingen door het Vlarem  gerangschikt in de tweede klasse op 125 euro per aanvraag

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 24 december 2013.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement exploiteren van hinderlijke inrichtingen146.54 KB