Belasting op eroshuizen

Iedere instelling waar personen direct of indirect, de handel gelinkt aan of geïnspireerd door erotisch gedrag, van de exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de klanten te verbruiken, hetzij door het verbruik op gelijk welke andere manier te stimuleren dan door gewoon de klanten te bedienen.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een eroshuis op het grondgebied van de gemeente uitbaat. Indien de uitbater van dit eroshuis onbekend is, dan is de belasting achtereenvolgens verschuldigd door: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het pand, dienende tot eroshuis huurt; de eigenaar van het pand, dienende tot eroshuis.

Te betalen bedrag?
De belasting wordt vastgesteld op basis van de oppervlakte van het eroshuis die voor het publiek toegankelijk is. Deze oppervlakte wordt door de beëdigd ambtenaar bepaald op basis van de grootste oppervlakte vastgesteld tijdens de looptijd van dit reglement.

De belasting bedraagt:
6 000,00 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte tot 25 m2
10 000,00 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 26 tot 50 m2
20 000,00 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 51 tot 75 m2
30 000,00 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 76 tot 100 m2
40 000,00 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte groter dan 101 m2

Reglement bekendgemaakt op de website van de stad Sint-Truiden op 6 januari 2020.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingreglement op eroshuizen 2020-2024.pdf102.17 KB