Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

Deze belasting wordt gehoffen op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Sint-Truiden. Het is de bedoeling om de centrumfunctie van de kernstad, met name de handels- en woonfunctie te versterken en meer uitstraling te geven. Deze belastingsinkomsten zijn bedoeld ter financiering van deze inspanningen.

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het dienstjaar de commerciële vestiging, die binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving van het centrum gelegen is, uitbaat.

Te betalen bedrag?
Basistarief:

  • voor commerciële ruimten van 0 m² tot en met 49 m²: 400,00 euro
  • voor commerciële ruimten van 50 m² tot en met   99 m²: 525,00 euro
  • voor commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²: 600,00 euro
  • voor commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²: 750,00 euro
  • voor commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²: 1.100,00 euro
  • voor commerciële ruimten van 600 m² en meer: 1.600,00 euro

Reglement bekendgemaakt op de website van de stad Sint-Truiden op 2 januari 2019.

BijlageGrootte
PDF icon Besluit GR wijziging van reglement op 18/12/2018870.32 KB
PDF icon gebiedsomschrijving4.71 MB
PDF icon Belastingsreglement1.87 MB