Belasting op de drijfkracht der motoren

De gemeente heft een belasting op motoren die gebruikt worden voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden en op motoren die gebruikt worden door de beoefenaars van vrije en zelfstandige beroepen, ongeacht de krachtbron die deze motoren in beweging brengt.

Voor wie ?
De belasting is verschuldigd voor de motoren die door de belastingplichtige gebruikt worden voor de uitbating van de zetel of een exploitatie-eenheid van de onderneming.

Te betalen bedrag?
De nijverheid, handels- en landbouwondernemingen betalen een jaarlijkse belasting van 15,00 EUR per kilowatt op de motoren ongeacht de brandstof of de energie die deze motoren in beweging brengt.

Reglement bekendgemaakt op de website van de stad Sint-Truiden op 18 december 2012.

BijlageGrootte
PDF icon belasting_drijfkracht_der_motoren.pdf42.27 KB