Belasting op administratieve stukken

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op het verstrekken door het gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken. 

Voor wie ?
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk op hun verzoek of ambtshalve wordt afgeleverd.

Te betalen bedrag?
De tarieven zijn opgesomd in het belastingreglement.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 3 januari 2022.

BijlageGrootte
PDF icon Belasting op afgifte van administratieve stukken 2022-2025 (GR 21/12/2021)243.39 KB