Belasting op aanplakborden

Datum bekendmaking donderdag 24 december 2020 Datum zitting maandag 21 december 2020 Gemeenteraad

Online aangifte aanplakborden indienen

Het gemeentebestuur heft een belasting op alle reclameborden die voor publiciteitsdoeleinden op een zichtbare plaats gezet worden.

Voor wie?

De belasting moet betaald worden door diegene (persoon of bedrijf) die het recht heeft om gebruik te maken van het aanplakbord. Als de gebruiker niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de grond, muur of omheining waarop het aanplakbord is aangebracht.

Te betalen bedrag?

Het jaarlijkse bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 37,50 euro per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter nuttige oppervlakte van het bord. De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die voor aanplakking kan gebruikt worden, uitgezonderd de omlijsting van het bord. Voor de muren is evenwel dat gedeelte belastbaar dat werkelijk voor reclame gebruikt wordt.

Downloads

Naar top