Belasting op onbebouwde percelen

Datum bekendmaking maandag 3 januari 2022 Datum zitting dinsdag 21 december 2021 Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 december 2021 is beslist dat het huidig belastingreglement op niet-bebouwde percelen, gegeven de huidige inzichten op het vrijwaren van de open ruimtes, niet meer verantwoord is. Deze belasting wordt dan ook vanaf heden ingetrokken.

Het volledige besluit van opheffing en het desbetreffende belastingreglement kan je hieronder raadplegen. 

Downloads

Naar top