Belangrijke nieuwe stap in ontwikkeling stationsomgeving

maandag 27 januari 2020

De stad Sint-Truiden en vervoersmaatschappijen NMBS en Infrabel slaan de handen in mekaar voor de realisatie van een tunnel tussen het centrum en het nieuwe stadsdeel aan de achterzijde van het station. In eerste instantie zal er een studie gebeuren naar de financiële en technische haalbaarheid. Hiermee komt de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving in een nieuwe fase.

Sint-Truiden heeft al stevig geïnvesteerd in de opwaardering van haar stationskwartier. De herinrichting van de aangrenzende Stationsstraat en Gazometerstraat en de realisatie van de Gazo - een moderne voorzieningencampus langs het station - hebben de omgeving een nieuw elan gegeven.
Deze legislatuur gaat het stadsbestuur verder met de transformatie van de stationsbuurt.

Brede visie
De basis hiervoor ligt in het masterplan 1.0, dat jaren geleden al door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Voor de concrete uitwerking van de plannen gaat de stad constructie samenwerken met verschillende partners, waaronder private ontwikkelaars voor de bijkomende woonprojecten en het schoolbestuur van de nieuwe middelbare school voor 1.200 leerlingen achter het station.

Bedoeling is uiteindelijk om de voorziene en potentiële functies verder tot ontwikkeling te laten komen en de stationsbuurt vanuit een brede visie om te vormen tot een nieuw, aantrekkelijk stadsdeel. Hiervoor zullen we in eerste instantie onderzoeken hoe we via een tunnel de voorkant met de achterzijde van het station kunnen verbinden.

Subsidies
De onderdoorgang is belangrijk om je veilig te kunnen verplaatsen tussen de beide zones. Dat is cruciaal met het oog op de school en de bijkomende woonontwikkeling. Bovendien zal ook het comfort van de spoorreizigers er hierdoor op vooruitgaan. De tunnel vormt zo een onmisbare schakel voor de volledige herwaardering van onze stationsomgeving, zoals voorzien in het masterplan 1.0 dat we jaren geleden reeds hebben opgesteld.

Voor de realisatie van de tunnel gaat de stad een samenwerking aan met NMBS en Infrabel. De samenwerkingsovereenkomst werd op maandag 27 januari goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierin staat dat het lokaal bestuur en de vervoersmaatschappijen ieder de helft van de financiering voor hun rekening nemen. Om een deel ervan te recupereren, start de stad een subsidiedossier op bij de provincie. Vorig jaar zegde de Vlaamse regering in die zin ook al een bedrag van 60.000 euro toe.

 

Meer info?

afbeelding stationsomgeving