Bekendmaking samenstelling en zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

vrijdag 14 december 2018

Bericht namens de algemeen directeur in het kader van artikel 91§2 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente. Voor Sint-Truiden wordt het aantal vastgesteld op 8, de voorzitter niet meegerekend.

Het aantal leden waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst behaald heeft binnen de  OCMW-raad. (art. 91 DLB).

Op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en rekening houdende met de verklaring tot lijstverbinding van CD&V en Open VLD, is de zetelverdeling als volgt:

Lijst Zetels OCMW-raad Quotiënt* Zetels BCSD
CD&V – Open VLD 17 3,89 4
N-VA 7 1,60 2
sp.a 10 2,29 2
Groen 1 0,23 0

 

*Quotiënt: het aantal zetels van het BCSD (8) gedeeld door het aantal OCMW-raadsleden (35), vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad beschikt.

afbeelding stadhuis sint-truiden