Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Onderstaande werkwijze geldt enkel voor omgevingsvergunningen en niet voor de huidige stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen.

Bij sommige vergunningsaanvragen is ook een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers geen bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijgen de omwonenden een brief van de stad.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je bij het Omgevingsloket ook alle dossiers die bij de stad Sint-Truiden (en de rest van Vlaanderen) momenteel in openbaar onderzoek zijn of recent beslist werden. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je hier bepaalde stukken van het dossier raadplegen, zoals het inplantingsplan, de beschrijvende nota en de foto’s. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kan je de gedetailleerde plannen niet online raadplegen. Als je dit onderdeel van de vergunningsaanvraag ook wilt raadplegen, kan je langskomen bij het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen. Opgelet, hiervoor moet je een afspraak maken.

Een dossier in openbaar onderzoek is enkel raadpleegbaar gedurende de periode van het openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen.
Via het omgevingsloket kan je ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen.

Wanneer de beslissing genomen is, kan je met je e-ID digitaal de beslissing raadplegen op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek hangt de aanvrager van het project een gele affiche uit aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

H

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020120620: de heer Hendrik Jozef Appeltans; verkaveling voor één open bebouwing - bekendgemaakt op de website op 21/10/2020

de heer Hendrik Jozef Appeltans is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Het betreft een aanvraag tot: het verkavelen van gronden.

Type handelingen: verkavelen van grondenReden openbaar onderzoek: het betreft een verkavelingsvergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Melveren-Centrum 87, Melveren-Centrum 89 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie A, perceel 448N, 448P. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 22 oktober 2020 tot en met 20 november 2020.

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via www.sint-truiden.be/afspraak

Hoe je deze affiche correct dient uit te hagen, vind je hier.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020136760: mevrouw An Kempenaers; vernieuwen van de voorgevel en regulariseren tuinhuis - bekendgemaakt op de website op 27/10/2020

Mevrouw An Kempenaers heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Het betreft een aanvraag tot: vernieuwen van de voorgevel en regulariseren van tuinhuis
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Reden openbaar onderzoek:

Afwijking op de voorschriften van het RUP Sint-Pieter.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Spaansebrugstraat 88 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71353, sectie E, perceel 40D3. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 oktober 2020 tot en met 25 november 2020.

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via www.sint-truiden.be/afspraak

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020122222: de heer Raf Sainte; de regularisatie van een  tuinhuis en mazouttank - bekendgemaakt op de website op 21/10/2020

De heer Raf Sainte heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor:

Stedenbouwkundige handelingen:

  • de regularisatie van een tuinhuis;

Milieutechnische aspecten:

  • de exploitatie van een mazouttank

de volgende rubriek is van toepassing: 17.3.2.1.1.1°.a).

Reden openbaar onderzoek: afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leeuwerik 13 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71019, Sectie A, perceelnr. 646/h2.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 28 oktober 2020 tot en met 26 november 2020.

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via www.sint-truiden.be/afspraak