Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Onderstaande werkwijze geldt enkel voor omgevingsvergunningen en niet voor de huidige stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen.

Bij sommige vergunningsaanvragen is ook een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers geen bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijgen de omwonenden een brief van de stad.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je bij het Omgevingsloket ook alle dossiers die bij de stad Sint-Truiden (en de rest van Vlaanderen) momenteel in openbaar onderzoek zijn of recent beslist werden. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je hier bepaalde stukken van het dossier raadplegen, zoals het inplantingsplan, de beschrijvende nota en de foto’s. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kan je de gedetailleerde plannen niet online raadplegen. Als je dit onderdeel van de vergunningsaanvraag ook wilt raadplegen, kan je langskomen bij het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen. Opgelet, hiervoor moet je een afspraak maken.

Een dossier in openbaar onderzoek is enkel raadpleegbaar gedurende de periode van het openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen.
Via het omgevingsloket kan je ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen.

Wanneer de beslissing genomen is, kan je met je e-ID digitaal de beslissing raadplegen op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek hangt de aanvrager van het project een gele affiche uit aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Hoe je deze affiche correct dient uit te hagen, vind je hier.