Bekendmaking openbaar onderzoek wijziging straatnaam Romeinse Weg Brustem

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in vergadering van 30 september 2019 de principiële beslissing heeft genomen om de straatnaam “Romeinseweg Brustem”, voor het gedeelte gelegen tussen de Naamsesteenweg en de Langstraat, te wijzigen in “Romeinseweg Bevingen”.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking in het stadskantoor, eerstelijnsloket Bouwen & Wonen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, gedurende een termijn van 30 dagen met ingang van maandag 21 oktober 2019 tot en met woensdag 20 november 2019 om 11.30 uur. Tevens is het dossier raadpleegbaar op de website www.sint-truiden.be.

De openingsuren van het stadskantoor zijn: iedere werkdag van 8.00 uur tot 11.30 uur, behalve op maandag. Op dinsdagavond van 16.00 uur tot 18.45 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Al wie bezwaren of opmerkingen hieromtrent wil maken, moet die hetzij schriftelijk voor hogervermelde datum van sluiting van het onderzoek, hetzij mondeling bij de sluiting van het onderzoek op 20 november 2019 om 11.30 uur in het stadskantoor, bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden.

Sint-Truiden, 17 oktober 2019.