Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan fietspaden N3

Op 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden het rooilijnplan ”fietspaden N3” voorlopig vastgesteld.

Voor dit voorlopig rooilijnplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt vanaf 12 februari 2021 tot en met 13 maart 2021.

Het voorlopig rooilijnplan ligt ter inzage in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Als u standpunten, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, kan u dat schriftelijk doen tot uiterlijk 13 maart 2021.
U kan uw schrijven met opmerkingen of bezwaren op een van de volgende manieren indienen:
• aangetekend versturen naar de stad Sint-Truiden, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden;
• tegen ontvangstbewijs tijdens de kantooruren afgeven op het stadskantoor te 3800 Sint-Truiden, Kazernestraat 13.