Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunningen

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag te publiceren.

Deze beslissing wordt gedurende 30 dagen digitaal ter inzage gesteld van het publiek in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden en op www.omgevingsloket.be. Dit kan vanaf de datum van aanplakking.

Het inkijken van een beslissing kan nog steeds in het stadskantoor op afspraak. Gelet op de bepalingen die er zijn om het COVID19 virus in te perken, informeren we u graag op een veilige manier.

Indien je naar het stadskantoor komt vragen we volgende richtlijnen te volgen:

 • het dragen van een mondmasker voor iedereen boven de 12 jaar in het stadskantoor is verplicht;
 • kom niet te vroeg naar het stadskantoor;
 • houd steeds een veilige afstand van 1,5m;
 • bij voorkeur kom je alleen;
 • je ontsmet je handen bij aankomst in het stadskantoor;
 • je meldt je aan bij het onthaal.

Ben je momenteel ziek of heb je de voorbije dagen symptomen gehad die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, annuleer je afspraak!

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie van de provincie Limburg, T.a.v. Directie Omgeving, Dienst Omgevingsvergunningen, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT.

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 52 en volgende van het omgevingsvergunningendecreet (OVD) en dient de gegevens en bewijsstukken te bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het omgevingsvergunningenbesluit (OVB). Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het omgevingsvergunningendecreet (OVD).

In onderstaande lijst vindt u de aanvragen terug waarvan de beslissing bekend wordt gemaakt.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020025921: de heer Tom Delcour; verkaveling van één lot - bekend gemaakt op de website op 26-06-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 19 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling van één lot aan de heer Tom Delcour, op een terrein met als ligging Borloweg 11, Borloweg 7 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71027, sectie A, perceel 255X, 255Y.

Deze aanvraag tot verkaveling van één lot omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 01-07-2020 tot en met 01-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020042402: de heer Tom Delcour; de regularisatie van de bestemmingswijziging van appartement naar afslankinstituut en aanpassen parking - bekend gemaakt op de website op 30 juni 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor de regularisatie van de bestemmingswijziging van appartement naar afslankinstituut en aanpassen parking aan de heer Tom Delcour, op een terrein met als ligging Hasseltsesteenweg 67, Hasseltsesteenweg 69, Hasseltsesteenweg 71 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie D, perceel 194R4.

Deze aanvraag tot de regularisatie van de bestemmingswijziging van appartement naar afslankinstituut en aanpassen parking omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1-07-2020 tot en met 1-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020026597: mevrouw Marina Kvataia; de nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een zwembad met gebruik van een warmtepomp en een diepteboring (milieutechnische aspecten). - bekend gemaakt op de website op 30 juni 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor de nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een zwembad met gebruik van een warmtepomp en een diepteboring (milieutechnische aspecten). aan mevrouw Marina Kvataia, op een terrein met als ligging Brandhoutstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als
Afdeling 11, sectie A, perceel 445B, 445G, 445H.

Stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betref het bouwen van een nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad

Milieutechnische aspecten

De exploitatie van een ingedeelde inrichting: bouwen van een zwembad met gebruik van een warmtepomp en een diepteboring.

Rubrieknummer(s): 16.3.2°a), 55.1.1°

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1-07-2020 tot en met 1-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020043166: de heer Hendrik Jozef Appeltans; verkaveling van één lot voor halfopen bebouwing - bekend gemaakt op de website op 30 juni 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling van één lot voor halfopen bebouwing aan de heer Hendrik Jozef Appeltans, op een terrein met als ligging Orgelstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 5, sectie B, perceel 220B5, 220Y4.

Deze aanvraag tot verkaveling van één lot voor halfopen bebouwing omvat: verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1-07-2020 tot en met 1-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020037538: de heer Thijs Goemans; verbouwen van een woning tot vier appartementen - bekend gemaakt op de website op 30 juni 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een woning tot vier appartementen aan de heer Thijs Goemans, op een terrein met als ligging Ridders de Menten de Horneplein 1 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 331T2.

Deze aanvraag tot verbouwen van een woning tot vier appartementen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 01-07-2020 tot en met 01-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020012751: de heer Valmir BAJRAMI; renovatie van een vrijstaand handelspand met woongelegenheid op de verdieping - bekend gemaakt op de website op 7 juli 2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor renovatie van een vrijstaand handelspand met woongelegenheid op de verdieping aan de heer Valmir BAJRAMI, op een terrein met als ligging Hasseltsesteenweg 108, Hasseltsesteenweg 110 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie D, perceel 182S4, 182X4.

Deze aanvraag tot renovatie van een vrijstaand handelspand met woongelegenheid op de verdieping omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 08-07-2020 tot en met 08-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve steeds eerst contact op te nemen voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020026193: de heer Amaury Verelst; regularisatie van een halfopen ééngezinswoning (lot 3) - bekend gemaakt op de website op 07-07-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie van een halfopen ééngezinswoning (lot 3) aan de heer Amaury Verelst, op een terrein met als ligging Hoek Geelstraat - Brandhoustraat Lot 3 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71009, sectie A, perceel 445B, 445K.

Deze aanvraag tot regularisatie van een halfopen ééngezinswoning (lot 3) omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 07-07-2020 tot en met 08-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019157891: de heer Dirk Smets; nieuwbouw van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 07-07-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 27 juni 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een ééngezinswoning aan de heer Dirk Smets, op een terrein met als ligging Helshovenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71019, sectie B, perceel 167D2.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 08-07-2020 tot en met 08-08-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020041482: nv Heyer Benelux, de heer Karl Neyrinck; de nv heyer benelux:: de nieuwbouw van een loods en een kantoorgebouw (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een inrichting gespecialiseerd in de installatie van technieken (milieutechnische aspecten) en bijhorende omgevingsaanleg - bekend gemaakt op de website op 8 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor De nv Heyer Benelux:: de nieuwbouw van een loods en een kantoorgebouw (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een inrichting gespecialiseerd in de installatie van technieken (milieutechnische aspecten) en bijhorende omgevingsaanleg aan de heer Karl Neyrinck, op een terrein met als ligging Lichtenberglaan z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie E, perceel 925a 927a, 928l.

Deze aanvraag omvat:

-Stedenbouwkundige handelingen

de nieuwbouw van een loods en een kantoorgebouw

-Milieutechnische aspecten

de exploitatie van een inrichting gespecialiseerd in de installatie van technieken

de volgende rubrieken zijn van toepassing: 3.4.1°a) /6.4.1° /15.1.1° /15.4.1° /16.3.2°a) /17.1.2.1.2° /17.3.8.1° /

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 8 augustus2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020028201: de heer Thibaut Nivelles; verbouwen en splitsen van een woning met horecafunctie tot woning en afzonderlijk handelspand - bekend gemaakt op de website
op 8 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen en splitsen van een woning met horecafunctie tot woning en afzonderlijk handelspand aan de heer Thibaut Nivelles, op een terrein met als ligging Diesterstraat 55 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 502A.

Deze aanvraag tot verbouwen en splitsen van een woning met horecafunctie tot woning en afzonderlijk handelspand omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020039243: de heer Hans Vandevoort; nieuwbouw van twee gesloten bebouwingen met tuinberging - bekend gemaakt op de website op 8 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van twee gesloten bebouwingen met tuinberging aan de heer Hans Vandevoort, op een terrein met als ligging Grevensmolenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 193M2, 193N2.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van twee gesloten bebouwingen met tuinberging omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020026633: de heer Nicolaas Cielen; verkaveling van twee loten voor HOB - bekend gemaakt op de website op 8 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling van twee loten voor HOB aan de heer Nicolaas Cielen, op een terrein met als ligging Lindestraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 14, sectie A, perceel 45/03C, 45/03D.

Deze aanvraag tot verkaveling van twee loten voor HOB omvat: verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020035576: de heer Ulrique Vanquaethoven en mevrouw Sandra Adam; uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 08/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning aan de heer Ulrique Vanquaethoven en mevrouw Sandra Adam, op een terrein met als ligging Roosbeekstraat 79 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 9, sectie A, perceel 744V2.

Deze aanvraag tot uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020036923: mevrouw Naomi Willems; verkavelingswijziging voor één perceel - bekend gemaakt op de website op 08/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een weigering af te leveren voor verkavelingswijziging voor één perceel aan mevrouw Naomi Willems, op een terrein met als ligging Gudderstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 12, sectie B, perceel 229V, 229Y.

Deze aanvraag tot verkavelingswijziging voor één perceel omvat: verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020041686: de heer Gunter Vandenborne; bouwen van een tuinhuis - bekend gemaakt op de website op 08/07/2020

 Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor bouwen van een tuinhuis aan de heer Gunter Vandenborne, op een terrein met als ligging Zepperenweg 252 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie C, perceel 482X3.

Deze aanvraag tot bouwen van een tuinhuis omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020030228: de heer Jeroen Claesen; bestemminswijziging voor het verbouwen van twee schuren naar verblijfsruimte, het verhogen van het dak en de regularisatie van de verbouwde schuur en het plaatsen van 20 zonnepanelen - bekend gemaakt op de website op 08/07/2020 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 juli 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor bestemminswijziging voor het verbouwen van twee schuren naar verblijfsruimte, het verhogen van het dak en de regularisatie van de verbouwde schuur en het plaatsen van 20 zonnepanelen aan de heer Jeroen Claesen, op een terrein met als ligging Velmerlaan 117 te 3800 Sint-Truiden. Velmerlaan 119 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie A, perceel 395T.

Deze aanvraag tot bestemminswijziging voor het verbouwen van twee schuren naar verblijfsruimte, het verhogen van het dak en de regularisatie van de verbouwde schuur en het plaatsen van 20 zonnepanelen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019155897: de heer Stefan Vangronsveld; tuin der broeders: slopen van de bovengrondse constructies en aanpalende panden - bekend gemaakt op de website op 08/07/2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 26 juni 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor Tuin der Broeders: slopen van de bovengrondse constructies en aanpalende panden aan de heer Stefan Vangronsveld, op een terrein met als ligging Heilig-Hartplein 6, Ridderstraat 15, Ridderstraat 17, Ridderstraat 21, Ridderstraat 23, Schepen Dejonghstraat 18 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, perceel 1053D, 1068E, 1070M, 1071K, 1071L, 1118H, 1120K.

Deze aanvraag tot tuin der broeders: het slopen van de bovengrondse constructies en aanpalende panden omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 8 juli 2020 tot en met 6 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020010868: mevrouw Sabine Daenens; aanleggen van een terras voor een tehuis op de site van asster - bekend gemaakt op de website op 23/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor aanleggen van een terras voor een tehuis op de site van Asster aan mevrouw Sabine Daenens, op een terrein met als ligging Ziekerenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie F, perceel 183A4.

Deze aanvraag tot aanleggen van een terras voor een tehuis op de site van asster omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020042381: de heer Philippe Donné; de heer philippe donné: de nieuwbouw van een ééngezinswoning (stedenbouwkundige handeling) en de exploitatie van een bronbemaling (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 23/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor De heer Philippe Donné: de nieuwbouw van een ééngezinswoning (stedenbouwkundige handeling) en de exploitatie van een bronbemaling (milieutechnische aspecten) aan de heer Philippe Donné, op een terrein met als ligging d'Oyestraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 9, sectie C, perceel 823X.

Deze aanvraag tot de heer philippe donné: de nieuwbouw van een ééngezinswoning (stedenbouwkundige handeling) en de exploitatie van een bronbemaling (milieutechnische aspecten) omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.Rubrieknummer(s): 53.2.2°a)

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020  digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020055401: mevrouw Stephanie Grossar; verbouwen en renoveren van een gesloten bebouwing - bekend gemaakt op de website op 23/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen en renoveren van een gesloten bebouwing aan mevrouw Stephanie Grossar, op een terrein met als ligging Tichelrijstraat 24 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, perceel 739C.

Deze aanvraag tot verbouwen en renoveren van een gesloten bebouwing omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020  digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020061533: de heer Pascal Rutten; verbouwen van een woning met garage - bekend gemaakt op de website op 23/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een woning met garage aan de heer Pascal Rutten, op een terrein met als ligging Tongersesteenweg 145 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, perceel 924R.

Deze aanvraag tot verbouwen van een woning met garage omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020064378: mevrouw Veerle Heeren; het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, speeltuigen, picknicktafel en infobord bij een ontmoetingscentrum - bekend gemaakt op de website op 23/07/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, speeltuigen, picknicktafel en infobord bij een ontmoetingscentrum aan mevrouw Veerle Heeren, op een terrein met als ligging Binnenhof 9, Halmaalweg 45, Halmaalweg 47 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie F, perceel 107/03A, 107D4, 107K6, 107L6.

Deze aanvraag tot het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, speeltuigen, picknicktafel en infobord bij een ontmoetingscentrum omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve ons steeds te contacteren.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020063737: de heer Walter Steegmans; gewijzigde inplanting van een reeds vergunde nieuwbouw ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 28 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor gewijzigde inplanting van een reeds vergunde nieuwbouw ééngezinswoning aan de heer Walter Steegmans, op een terrein met als ligging Runkelen-Dorp 26 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 8, sectie A, perceel 347G2.

Deze aanvraag tot gewijzigde inplanting van een reeds vergunde nieuwbouw ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van28-7-2020 tot en met 27-8-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons te contacteren bij inzage

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020055216: Stad Sint-Truiden, mevrouw Kathleen Bergoets; maatregelen m.b.t. wateroverlast, verbetering afwatering akkerhof - bekend gemaakt op de website op 28 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor Maatregelen m.b.t. wateroverlast, verbetering afwatering Akkerhof aan Stad Sint-Truiden, mevrouw Kathleen Bergoets, op een terrein met als ligging Akkerhof z/n te 3800 Sint-Truiden

Deze aanvraag tot maatregelen m.b.t. wateroverlast, verbetering afwatering akkerhof omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 28-7-2020 tot en met 27-8-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons te contacteren bij inzage

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020045193: H.V.- Invest, de heer Hans Vandevoort; bestemmingswijziging handelspand naar een appartement - bekend gemaakt op de website op 28 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor bestemmingswijziging handelspand naar een appartement aan H.V.- Invest, de heer Hans Vandevoort, op een terrein met als ligging Nieuwpoort 5 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 239B.

Deze aanvraag tot bestemmingswijziging handelspand naar een appartement omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 28-07-2020 tot en met 27-8-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons te contacteren bij inzage

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020034166: de heer Raf Lippens; regularisatie huisartsenwachtpost - bekend gemaakt op de website op 28 juli 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie huisartsenwachtpost aan de heer Raf Lippens, op een terrein met als ligging Diestersteenweg 106 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 264D.

Deze aanvraag tot regularisatie huisartsenwachtpost omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 28-7-2020 tot en met 27-8-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons te contacteren bij inzage

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020035632: de heer Paul Grauwels; regularisatie van verschillende constructies bij een bestaande woning - bekend gemaakt op de website op 03/0/2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie van verschillende constructies bij een bestaande woning aan de heer Paul Grauwels, op een terrein met als ligging Appelstraat 30 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71353, sectie F, perceel 110S8.

Deze aanvraag tot regularisatie van verschillende constructies bij een bestaande woning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 03/08/2020 tot en met 03/09/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak te maken.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020037761: de heer Patrick Loyaerts; bouwen van een tuinhuis - bekend gemaakt op de website op 03/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor bouwen van een tuinhuis aan de heer Patrick Loyaerts, op een terrein met als ligging Pruimenstraat 20 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71353, sectie F, perceel 110R3.

Deze aanvraag tot bouwen van een tuinhuis omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 03/08/2020 tot en met 03/08/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020046333: mevrouw Cindy Otten; herbouwen van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 03/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor herbouwen van een ééngezinswoning aan mevrouw Cindy Otten, op een terrein met als ligging Senselberg 13 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie B, perceel 484B, 485A.

Deze aanvraag tot herbouwen van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 03/08/2020 tot en met 03/08/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020050194: mevrouw Ine Plevoets; duplicaat van 2020026567 - slopen van de garage en niet vergunde constructie - bekend gemaakt op de website op 03/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor Duplicaat van 2020026567 - slopen van de garage en niet vergunde constructie aan mevrouw Ine Plevoets, op een terrein met als ligging Nerumstraat 13 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71009, sectie D, perceel 296B.

Deze aanvraag tot duplicaat van 2020026567 - slopen van de garage en niet vergunde constructie omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 03/08/2020 tot en met 03/08/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve steeds een afspraak te maken voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020058496: LGS Projects, de heer Lawrence Lesire; het slopen van een bestaande woning en de nieuwbouw met 4 appartementen en een kantoor - bekend gemaakt op de website op 4 augustus 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor het slopen van een bestaande woning en de nieuwbouw met 4 appartementen en een kantoor aan LGS Projects, de heer Lawrence Lesire, op een terrein met als ligging Tichelrijstraat 79 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie D, perceel 754H.

Deze aanvraag tot het slopen van een bestaande woning en de nieuwbouw met 4 appartementen en een kantoor omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 6-8-2020 tot en met 5-9-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren bij inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020021979: de heer Erwin Vanwelkenhuysen; regularisatie van de overkapping, aanpassing niet overdekt terras en van de oorspronkelijke speeltuin en het bouwen van een bergruimte en lokaal voor petanquebanen - bekend gemaakt op de website op 4 augustus 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie van de overkapping, aanpassing niet overdekt terras en van de oorspronkelijke speeltuin en het bouwen van een bergruimte en lokaal voor petanquebanen aan de heer Erwin Vanwelkenhuysen, op een terrein met als ligging Zoutleeuwsesteenweg 120, Zoutleeuwsesteenweg 120A te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 5, sectie B, perceel 130K, 131G, 170A.

Deze aanvraag tot regularisatie van de overkapping, aanpassing niet overdekt terras en van de oorspronkelijke speeltuin en het bouwen van een bergruimte en lokaal voor petanquebanen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 6-8-2020 tot en met 5-9-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020060768: de heer Steven Koninckx; heraanleg van een bestaande parking, slopen van de luifel, plaatsen van een reclamepaneel en de regularisatie van een reclamepaneel - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor heraanleg van een bestaande parking, slopen van de luifel, plaatsen van een reclamepaneel en de regularisatie van een reclamepaneel aan de heer Steven Koninckx, op een terrein met als ligging Luikersteenweg 410 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71009, sectie C, perceel 584Y.

Deze aanvraag tot heraanleg van een bestaande parking, slopen van de luifel, plaatsen van een reclamepaneel en de regularisatie van een reclamepaneel omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 07/08/2020 tot en met 07/09/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020091380: de heer Pascal Liebens; plaatsen van een afdak - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op  om een omgevingsvergunning af te leveren voor plaatsen van een afdak aan de heer Pascal Liebens, op een terrein met als ligging Attenhovenstraat 10 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71058, sectie C, perceel 1M.

Deze aanvraag tot plaatsen van een afdak omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 07/08/2020 tot en met 07/09/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020063771: de heer Laurens Liebens; verbouwen van een woning tot woning met kantoorruimte - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een woning tot woning met kantoorruimte aan de heer Laurens Liebens, op een terrein met als ligging Kortenbosstraat 185 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, perceel 80B, 81D.

Deze aanvraag tot verbouwen van een woning tot woning met kantoorruimte omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 06 augustus 2020 tot en met 05 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020060645: Sanne Muyters; vervangen van de ramen en regularisatie afbraak onvergunde uitbouw - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor vervangen van de ramen en regularisatie afbraak onvergunde uitbouw aan Sanne Muyters, op een terrein met als ligging Halmaalweg 16 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie F, perceel 118K.

Deze aanvraag tot vervangen van de ramen en regularisatie afbraak onvergunde uitbouw omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 06 augustus 2020 tot en met 05 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020058788: de heer Jef Coninx; plaatsen van een tuinhuis - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor plaatsen van een tuinhuis aan de heer Jef Coninx, op een terrein met als ligging Ruytershoevelaan 8 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 5, sectie B, perceel 280A.

Deze aanvraag tot plaatsen van een tuinhuis omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 06 augustus 2020 tot en met 05 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020056469: mevrouw Marianne Smets; gevelrenovatie en het plaatsen van een dubbele garage - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor gevelrenovatie en het plaatsen van een dubbele garage aan mevrouw Marianne Smets, op een terrein met als ligging Houtstraat 24 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie G, perceel 453W.

Deze aanvraag tot gevelrenovatie en het plaatsen van een dubbele garage omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 06 augustus 2020 tot en met 05 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020046657: de heer Gurditt Singh Bhatti; verbouwen van een bestaande halfopen eengezinswoning - bekend gemaakt op de website op 06/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een bestaande halfopen eengezinswoning aan de heer Gurditt Singh Bhatti, op een terrein met als ligging Wilderenlaan 68 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 5, sectie B, perceel 224L2.

Deze aanvraag tot verbouwen van een bestaande halfopen eengezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 06 augustus 2020 tot en met 06 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing: OMV_2020089417: N. Vanschoonbeek; de exploitatie van een ondergrondse propaangastank. - bekendgemaakt op de website op 11/08/2020

Door N. Vanschoonbeek is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot mevrouw Natalie Vanschoonbeek: de exploitatie van een ondergrondse propaangastank..

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting Rubrieknummer(s): 17.1.2.2.1°

Reden openbaar onderzoek: exploitatie van een ingediende inrichting of activiteit van de derde klasse.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging, kadastraal gekend als 3e Afdeling, Sectie F, perceelnr. 535/k.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 11/08/2020 tot en met 10/09/2020.

 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020056449: de bvba FREAL: het bouwen van een transformatorcabine (stedenbouwkundige handeling) en de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting (milieutechnische aspecten). - bekend gemaakt op de website op 15/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 31 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor De bvba FREAL: het bouwen van een transformatorcabine (stedenbouwkundige handeling) en de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting (milieutechnische aspecten), op een terrein met als ligging Lichtenberglaan 2057 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als 3e Afdeling, Sectie E, perceelnr. 486/f.

Deze aanvraag tot de bvba freal: het bouwen van een transformatorcabine (stedenbouwkundige handeling) en de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting (milieutechnische aspecten). omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Rubrieknummer(s): 6.4.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 16.3.2.a), 29.5.2.1° a).

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15/08/2020 tot en met 13/09/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. Wegens covid-maatregelen dient u een afspraak te maken om deze te kunnen inkijken (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning:  De VVZRL VAES FV, Heide 120 te 3800 Sint-Truiden en de nv JAVA & Co, Heide 120; bouwen van een loods voor het verblijf van seizoensarbeiders en voor opslag, de regularisatie en uitbreiding van de verharding achter de bestaande loods en het wijzigen van de locatie van het reeds vergunde bufferbekken achter de verharding - bekend gemaakt op de website op 14/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 juli 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor bouwen van een loods voor het verblijf van seizoensarbeiders en voor opslag, de regularisatie en uitbreiding van de verharding achter de bestaande loods en het wijzigen van de locatie van het reeds vergunde bufferbekken achter de verharding aan de VVZRL VAES FV, op een terrein met als ligging Heide 120, Heide 120A te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als 2e Afdeling, Sectie B, perceelnrs. 43/p2-y-, 45/e en 52/s-t-w.

 • de omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen:
 • het bouwen van een loods voor het verblijf van seizoensarbeiders en voor opslag;
 • de regularisatie en uitbreiding van de verharding achter de bestaande loods;
 • het wijzigen van de locatie van het reeds vergunde bufferbekken achter de verharding;
 • de omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur voor de milieutechnische aspecten:
 • De VVZRL VAES FV (20190808-0034)
 • de overdracht van de vergunning;
 • de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning i.f.v. de overname en de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunning voor het verder exploiteren van het vergund fruitteeltbedrijf waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn voor de gecoördineerde toestand: 2.3.3.b). / 3.4.1.a). / 5.6. / 6.4.1°. / 6.5.1°. /12.2.1° / 12.3.2°. /15.1.1./ 15.4.2°. a). / 16.3.2.b). / 17.1.2.1.1°. / 17.1.2.2.1°. / 17.3.2.1.1.1.b). / 17.4. / 19.6.2°. c). / 23.3.2°.c). / 23.3.2°.d)./ 33.4.2°.c). / 43.1.1° .c). /
  • De nv JAVA & Co (20190808-0029)
 •  de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning i.f.v. investeringen (nieuwbouw huisvesting seizoensarbeiders) en de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunning voor het verder exploiteren van het vergund fruitteeltbedrijf waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn voor de gecoördineerde toestand: 3.2.2°.a). / 16.3.2° b). / 19.6.2°. c). / 23.3.2°.c).

Deze aanvraag tot bouwen van een loods voor het verblijf van seizoensarbeiders en voor opslag, de regularisatie en uitbreiding van de verharding achter de bestaande loods en het wijzigen van de locatie van het reeds vergunde bufferbekken achter de verharding omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Rubrieknummer(s): 2.3.3.b). / 3.4.1.a). / 5.6. / 6.4.1°. / 6.5.1°. /12.2.1° / 12.3.2°. /15.1.1./ 15.4.2°. a). / 16.3.2.b). / 17.1.2.1.1°. / 17.1.2.2.1°. / 17.3.2.1.1.1.b). / 17.4. / 19.6.2°. c). / 23.3.2°.c). / 23.3.2°.d)./ 33.4.2°.c). / 43.1.1° .c). /

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15/08/2020 tot en met 13/09/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020069837: de heer Luc Vandenhoeck; site sint-anna: gedeeltelijke afbraak van muur - bekend gemaakt op de website op 20/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor Site Sint-Anna: gedeeltelijke afbraak van muur aan de heer Luc Vandenhoeck, op een terrein met als ligging Stenaartberg 3, Stenaartberg 5 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, perceel 166Y.

Deze aanvraag tot site sint-anna: gedeeltelijke afbraak van muur omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 augustus 2020 tot en met 19 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020056090: de heer Tim Van Eijgen; uitbreiden van een bestaande woning - bekend gemaakt op de website op 20/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor uitbreiden van een bestaande woning aan de heer Tim Van Eijgen, op een terrein met als ligging Pluimerssteeg 3 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 12, sectie B, perceel 246B3, 246W2.

Deze aanvraag tot uitbreiden van een bestaande woning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 augustus 2020 tot en met 19 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020069852: mevrouw Angélique Vanlessen; slopen van de bestaande bijgebouwen en plaatsen van een berging - bekend gemaakt op de website op 20/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor slopen van de bestaande bijgebouwen en plaatsen van een berging aan mevrouw Angélique Vanlessen, op een terrein met als ligging Eynestraat 15 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 9, sectie C, perceel 249/02N, 249/02P.

Deze aanvraag tot slopen van de bestaande bijgebouwen en plaatsen van een berging omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 augustus 2020 tot en met 19 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020070365: de heer Kris Houben; nieuwbouw van 4 woningen - bekend gemaakt op de website op 20/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van 4 woningen aan de heer Kris Houben, op een terrein met als ligging Gulden Bodem z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, perceel 877B2.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van 4 woningen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 augustus 2020 tot en met 19 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020051319: mevrouw Carine Nicolai; slopen van de bestaande stalling en tuinberging en de verkaveling van een gb - bekend gemaakt op de website op 20-08-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor slopen van de bestaande stalling en tuinberging en de verkaveling van een GB aan mevrouw Carine Nicolai, op een terrein met als ligging Parkstraat 27 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie D, perceel 531K.

Deze aanvraag tot slopen van de bestaande stalling en tuinberging en de verkaveling van een gb omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 21-08-2020 tot en met 21-09-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020056671: de heer Bjorn Moermans en mevrouw Céline Boden; afbraak woning en bijgebouwen - bekend gemaakt op de website op 20-08-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor afbraak woning en bijgebouwen aan de heer Bjorn Moermans en mevrouw Céline Boden, op een terrein met als ligging Driewilgenstraat 39 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71014, sectie B, perceel 196K2.

Deze aanvraag tot afbraak woning en bijgebouwen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 21-08-2020 tot en met 21-09-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds een afspraak te maken

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020017580: de heer Frank Sleurs; verkaveling voor één ob - bekend gemaakt op de website op 20-08-2020.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling voor één OB aan de heer Frank Seurs, op een terrein met als ligging Engelmanshoven-Dorp 99 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71015, sectie A, perceel 22L, 22P, 22R, 23B.

Deze aanvraag tot verkaveling voor één ob omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 21-08-2020 tot en met 21-09-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020059329: de heer Johan Rowaert; vellen van drie bomen - bekend gemaakt op de website op 21/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor vellen van drie bomen aan de heer Johan Rowaert, op een terrein met als ligging Heide z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie B, perceel 112X7.

Deze aanvraag tot vellen van drie bomen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 21 augustus 2020 tot en met 18 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020040696: mevrouw Rita Smets; het verbouwen van de woning, de regularisatie van de garage en een tuinhuis, het bouwen van een zwembad met poolhouse - bekend gemaakt op de website op 21/08/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund af te leveren voor het verbouwen van de woning, de regularisatie van de garage en een tuinhuis, het bouwen van een zwembad met poolhouse aan mevrouw Rita Smets, op een terrein met als ligging d'Oyestraat 4 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 9, sectie C, perceel 794H.

Deze aanvraag tot het verbouwen van de woning, de regularisatie van de garage en een tuinhuis, het bouwen van een zwembad met poolhouse omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 21 augustus 2020 tot en met 18 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020059972: mevrouw Denise Ballet; het slopen van een bestaande garage, bijgebouwen en verharding en de verkaveling van een hob - bekend gemaakt op de website op 01/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor Het slopen van een bestaande garage, bijgebouwen en verharding en de verkaveling van een HOB aan mevrouw Denise Ballet, op een terrein met als ligging Schoorbroekstraat 10 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie A, perceel 276H, 276K.

Deze aanvraag tot het slopen van een bestaande garage, bijgebouwen en verharding en de verkaveling van een hob omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 29 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020034234: de heer Valeriu Masalar; verbouwen van twee woningen - bekend gemaakt op de website op 01/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van twee woningen aan de heer Valeriu Masalar, op een terrein met als ligging Halingenstraat 38 te 3800 Sint-Truiden. Halingenstraat 36 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie C, perceel 472L.

Deze aanvraag tot verbouwen van twee woningen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 29 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020038924: WZC VIADUCTSTRAAT,  de heer Kris Goormans; regularisatie woonzorgcentrum serrenhof - bekend gemaakt op de website op 01/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning af te leveren voor regularisatie woonzorgcentrum Serrenhof aan WZC VIADUCTSTRAAT,  de heer Kris Goormans, op een terrein met als ligging Viaductstraat 11 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 276P, 276R.

Deze aanvraag tot regularisatie woonzorgcentrum serrenhof omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 29 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020065905: de heer Kristof Tersago en mevrouw Liesbeth Broens; vernieuwen en ophogen van een garage-dak en regularisatie van de buitenaanleg (verhardingen en tuinhuis) - bekend gemaakt op de website op 01/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning af te leveren voor vernieuwen en ophogen van een garage-dak en regularisatie van de buitenaanleg (verhardingen en tuinhuis) aan de heer Kristof Tersago en mevrouw Liesbeth Broens, op een terrein met als ligging Halmaal-Dorp 87 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 4, sectie A, perceel 122W5.

Deze aanvraag tot vernieuwen en ophogen van een garage-dak en regularisatie van de buitenaanleg (verhardingen en tuinhuis) omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 29 september 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst contact op te nemen.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020083576: mevrouw Isabelle Hendrickx; nieuwbouw van een HOB en kappen van 1 fruitboom - bekend gemaakt op de website op 2 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een HOB en kappen van 1 fruitboom aan mevrouw Isabelle Hendrickx, op een terrein met als ligging Naamsesteenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 3, sectie E, perceel 1316B, 1316G, 1316L.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een hob en kappen van 1 fruitboom omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 3-9-2020 tot en met 3-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020058090: de heer Dirk Arnauts; verkaveling van één lot voor open bebouwing - bekend gemaakt op de website op 2 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling van één lot voor open bebouwing aan Dirk Arnauts, op een terrein met als ligging Hoek Nerumstraat - Borgwormsesteenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 11, sectie D, perceel 278R.

Deze aanvraag tot verkaveling van één lot voor open bebouwing omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 3-9-2020 tot en met 3-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020076293: mevrouw Carla Vansimsen; wijziging buitenschrijnwerk - bekend gemaakt op de website op 2 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 28 augustus 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor wijziging buitenschrijnwerk aan Carla Vansimsen, op een terrein met als ligging Meinstraat 3 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 422_.

Deze aanvraag tot wijziging buitenschrijnwerk omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 3-9-2020 tot en met 3-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Gelieve ons steeds te contacteren voor inzage.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020101171: de heer Etienne Wilmots; zorgwonen - bekend gemaakt op de website op 07-09-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op  om een omgevingsvergunning af te leveren voor zorgwonen aan de heer Etienne Wilmots, op een terrein met als ligging Rijschoolstraat 60 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71053, sectie G, perceel 355K3.

Deze aanvraag tot zorgwonen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 08-09-2020 tot en met 08-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing melding:  OMV_2020103336: de heer Wim Jean Herten; zorgwonen - bekend gemaakt op de website op 10 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft akte genomen van de melding voor zorgwonen, de heer Wim Jean Herten, op een terrein met als ligging Vrijheersstraat 52 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71014, sectie B, perceel 367H.

Deze aanvraag tot zorgwonen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De melding wordt gedurende de periode van 10-09-2020 tot en met 10-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020056484: Daniel Vanhentenrijck; de heer daniel vanhentenrijck: het bouwen van een loods voor landbouwmachines (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een landbouwbedrijf. (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 11/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 4 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor De heer Daniel Vanhentenrijck: het bouwen van een loods voor landbouwmachines (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een landbouwbedrijf. (milieutechnische aspecten) aan Daniel Vanhentenrijck, op een terrein met als ligging Startelstraat 56 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie A, perceel 78A, 79_, 87D.

Deze aanvraag tot de heer daniel vanhentenrijck: het bouwen van een loods voor landbouwmachines (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een landbouwbedrijf. (milieutechnische aspecten) omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.Rubrieknummer(s): 15.1.1°, 15.4.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 3.4.1°a), 6.5.1°

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 11 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020058661: de heer Mentor Kovaci; herindeling en gevelwijziging van twee gekoppelde eengezinswoningen - bekend gemaakt op de website op 11/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 4 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor herindeling en gevelwijziging van twee gekoppelde eengezinswoningen aan de heer Mentor Kovaci, op een terrein met als ligging Halmaal-Dorp 100, Halmaal-Dorp 98 te 3800 Sint-Truiden.

Deze aanvraag tot herindeling en gevelwijziging van twee gekoppelde eengezinswoningen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 11 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020085531: de heer Guido François Breels; regularisatie serre - bekend gemaakt op de website op 14 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 4 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie serre aan de heer Guido François Breels, op een terrein met als ligging Guvelingen 79 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71053, sectie G, perceel 229C6.

Deze aanvraag tot regularisatie serre omvat: stedenbouwkundige handelingen.De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15-09-2020 tot en met 15-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020063858: De heer en mevrouw Thijs - Francis; nieuwbouw van een hob met carport en tuinberging en het rooien van 13 fruitbomen - bekend gemaakt op de website op 14/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een HOB met carport en tuinberging en het rooien van 13 fruitbomen aan De heer en mevrouw Thijs - Francis, op een terrein met als ligging Driewilgenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71014, sectie B, perceel 197G.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een hob met carport en tuinberging en het rooien van 13 fruitbomen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 14 september 2020 tot en met 12 oktober 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020004510: mevrouw Annie Vanoirbeek; verkaveling voor twee half open bebouwingen - bekend gemaakt op de website op 14/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling voor twee half open bebouwingen aan mevrouw Annie Vanoirbeek, op een terrein met als ligging Terwouwenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie A, perceel 576H, 576K, 576L.

Deze aanvraag tot verkaveling voor twee half open bebouwingen omvat: verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 14 september 2020 tot en met 12 oktober 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020026602: de heer Hans Vandevoort en mevrouw Véronique Van De Velde; slopen van bestaand gebouw en nieuwbouw van 2 hob - bekend gemaakt op de website op 14/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor slopen van bestaand gebouw en nieuwbouw van 2 HOB aan de heer Hans Vandevoort en mevrouw Véronique Van De Velde, op een terrein met als ligging Drie-Gezustersstraat 30 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie C, perceel 717F, 717Z2.

Deze aanvraag tot slopen van bestaand gebouw en nieuwbouw van 2 hob omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 14 september 2020 tot en met 12 oktober 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020055335: de heer Roel Vaes; regularisatie van een vrijstaande ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 15 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie van een vrijstaande ééngezinswoning aan de heer Roel Vaes, op een terrein met als ligging Heide 138 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie B, perceel 53N3.

Deze aanvraag tot regularisatie van een vrijstaande ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15-09-2020 tot en met 15-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020079272: de heer Brecht Porreye; plaatsen van een tuinhuis - bekend gemaakt op de website op 15 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor plaatsen van een tuinhuis aan de heer Brecht Porreye, op een terrein met als ligging Fabiolalaan 10 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie D, perceel 195D3.

Deze aanvraag tot plaatsen van een tuinhuis omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15-09-2020 tot en met 15-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020075493: de heer Pieter-Jan  Claes en mevrouw Tatiana Budo; nieuwbouw van een open ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 17/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een open ééngezinswoning aan de heer Pieter-Jan  Claes en mevrouw Tatiana Budo, op een terrein met als ligging Luikersteenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71009, sectie C, perceel 297Y2.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een open ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 18/09/2020 tot en met 18/10/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage steeds een afspraak maken.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020047703: de heer Dominique Dierckx; verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis - bekend gemaakt op de website op 17/09/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis aan de heer Dominique Dierckx, op een terrein met als ligging Naamsesteenweg 489 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71027, sectie B, perceel 70C2.

Deze aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 18/09/2020 tot en met 18/10/2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage steeds een afspraak maken.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020070138: Stad Sint-Truiden; het plaatsen van tijdelijke modulaire units voor buitenschoolse kinderopvang - bekend gemaakt op de website 22-09-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 11 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor Het plaatsen van tijdelijke modulaire units voor Buitenschoolse Kinderopvang aan Stad Sint-Truiden, op een terrein met als ligging Kasteelstraat 53 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie A, perceel 1095S, 1095V, 1096G, 1097W, 1097Y.

Deze aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke modulaire units voor buitenschoolse kinderopvang omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23-09-2020 tot en met 23-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak te maken.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020084228: de heer Rolf Waerzeggers; renovatie gevel - bekend gemaakt op de website op 24-09-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 18 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund af te leveren voor renovatie gevel aan de heer Rolf Waerzeggers, op een terrein met als ligging Geelstraat 23 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71009, sectie A, perceel 393E3.

Deze aanvraag tot renovatie gevel omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 25-09-2020 tot en met 25-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve eerst een afspraak maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020087973: de heer Dylan Leenen en mevrouw Liese Mathijs; nieuwbouw van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 24-09-2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 18 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een ééngezinswoning aan de heer Dylan Leenen en mevrouw Liese Mathijs, op een terrein met als ligging Engelbamp 126A te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71352, sectie A, perceel 461A.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 25-09-2020 tot en met 25-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020082775: de heer Lucien Vanbrabant en mevrouw Jenny Vandevelde; nieuwbouw van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 24 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 18 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een ééngezinswoning aan de heer Lucien Vanbrabant en mevrouw Jenny Vandevelde, op een terrein met als ligging Nachtegaal 56, Nachtegaal 58 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie D, perceel 94V, 94Y.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 25-9-2020 tot en met 25-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak maken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2020087921: de heer Wouter Hermans; nieuwbouw van een ecologische woning in strobalen - bekend gemaakt op de website op 24 september 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 18 september 2020 om een omgevingsvergunning vergund onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een ecologische woning in strobalen aan de heer Wouter Hermans, op een terrein met als ligging Gippershovenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71064, sectie B, perceel 1V.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een ecologische woning in strobalen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 25-9-2020 tot en met 25-10-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

Voor inzage gelieve steeds eerst een afspraak maken.