Bekendmaking beslissingen

De lijsten met besluiten van de gemeenteraad, het college van burgmeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hieronder.

Binnenkort kan je de lijsten met besluiten en de beslissingen rechtstreeks raadplegen op ons online platform.