Begravingsmogelijkheden in Sint-Truiden

Als inwoner van Sint-Truiden kan je na jouw overlijden op één van de Truiense begraafplaatsen begraven worden. Als jouw stoffelijk overschot in volle grond begraven wordt, is dat kosteloos tenzij jij of jouw familie een concessie (document hieronder downloadbaar) afsluit (huur grafkelder, plaats columbarium, …). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het afsluiten of verlengen van een concessie gratis.

Wanneer een familielid overlijdt, kunnen de nabestaanden (langstlevende echtgenoot, bloedverwanten, naaste verwanten) een keuze maken tussen begraving of crematie van het stoffelijk overschot op één van de begraafplaatsen, tenzij de overledene zelf haar/zijn wensen te kennen gegeven heeft. Dit kon via een wilsbeschikking teraardebestelling bij de dienst burgerlijke stand.

Het cremeren vindt meestal plaats in het crematorium van Hasselt  Het kan ook elders en is te regelen via de begrafenisondernemer.

Er zijn verschillende mogelijkheden (download hieronder het overzicht) om een stoffelijk overschot te begraven:

  • begraving stoffelijk overschot in volle grond
  • bijzetting asurne in urnenkelder
  • bijzetting stoffelijk overschot/asurne in grafkelder
  • bijzetten asurne in columbarium
  • verstrooien as op strooiweide

 

Voor elke begraving is een toelating van de ambtenaar Burgerlijke stand nodig.

Je kan een urne- of grafkelder (zolang de voorraad strekt) aankopen bij de dienst Burgerlijke stand.

Ook voor het aanvragen of verlengen van een concessie kan je er terecht. Een concessie of grondvergunning verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik van de grond voor een bepaalde duur. De concessiehouder is meestal een familielid.

Voor meer informatie download hieronder het document begravingsmogelijkheden en tarieven.

Voor het verlengen of afsluiten van grafconcessie kan je een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.