Bedrijventerreinen en industriezones

Het bedrijventerrein in Brustem wordt, in nauwe samenspraak met de nv Brustem IndustriePark (BIP), uitgebouwd worden tot een moderne en ’mooie‘ locatie, waar naar kwalitatieve tewerkstelling wordt gestreefd. Met andere woorden, tewerkstelling is belangrijk, maar niet ten koste van alles. De omgeving is minimum even belangrijk. Ook wordt er gestreefd om innoverende, toekomstgerichte bedrijven en bedrijven uit de fruitverwerkende sector aan te trekken. Brustem zal een ’duurzaam‘ bedrijventerrein worden.

Situering
Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 72 hectaren (ha). Het is opgedeeld in circa 45 ha regionaal bedrijventerrein, circa 22 ha lokaal bedrijventerrein en ten slotte circa 5 ha openbaar domein.
De zone voor lokale ontwikkeling wordt geëxploiteerd door de stad Sint- Truiden. Als doelstellingen voor de ’Zone voor Lokale Bedrijven‘ worden in volgorde van belang beschouwd: tewerkstelling, herlokalisatie van plaatselijke bedrijven, return on investment, complementariteit met luchthavenbedrijvigheid.

De zone voor regionale ontwikkeling wordt door de nv Brustem IndustriePark (BIP) geëxploiteerd.
Als doelstellingen voor de ’Zone voor Regionale Bedrijven‘ worden in volgorde van belang beschouwd: return on investment, hoogtechnologische bedrijvigheid (luchtvaart gebonden industrie, automobielindustrie, clustervorming, milieugerichtheid), duurzame tewerkstelling, complementariteit ten opzichte van de bestaande bedrijvigheid.

Omgevingsfactoren
Het terrein, gelegen in Sint-Truiden, is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als een economisch knooppunt. Deze selectie geeft aan dat de stad een belangrijke opdracht heeft te vervullen in het kader van de ruimtelijk economische ontwikkeling in Limburg.Het terrein wordt ontsloten via een rotonde op de N3 en heeft een goede verbinding naar de E313 (N80) en de E40 (N3).

Hier vind je meer informatie over beschikbare industriegronden.