Beëindiging van wettelijke samenwoonst

Als je als koppel wettelijk samenwoont, kan je een einde stellen aan de wettelijke samenwoonst door het afleggen van een verklaring. Uiteraard stopt de wettelijke samenwoonst automatisch door overlijden of huwelijk van één van de partners.

Voor wie?
Personen die in Sint-Truiden wettelijk samenwonen

Prijs?

  • Onderlinge verklaring (door beide partners): gratis
  • Eenzijdige beëindiging via gerechtsdeurwaardersexploot (door één van de partners): forfait van 200 euro te betalen door de persoon, die de beëindiging aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij dienst bevolking. Je mag geen volmacht geven.

Wat moet je doen?
Je gaat naar de dienst bevolking en verbreekt samen de verklaring wettelijke samenwoning. Onze medewerker registreert de beëindiging in de bevolkingsregisters.

In geval van eenzijdige beëindiging van jouw wettelijke samenwoning zal de ambtenaar burgerlijke stand de tegenpartij in kennis stellen van jouw beslissing en dit via gerechtsdeurwaardersexploot.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsbewijs(zen)
  • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat krijg je mee?
Ontvangstbewijs

Hier vind je meer informatie over wettelijk samenwonen.

Veelgestelde vragen beëindiging wettelijk samenwonen.