Beëindiging van wettelijke samenwoning

Als je wettelijk samenwoont, kan je een einde stellen aan de wettelijke samenwoning door het afleggen van een verklaring in onderlinge overeenstemming of door een eenzijdige verklaring. Uiteraard stopt de wettelijke samenwoning automatisch door overlijden of huwelijk van één van de partners.

Waar verklaring overhandigen?

Beëindiging in onderlinge overeenstemming

  • Partners wonen in Sint-Truiden: bij ambtenaar Burgerlijke stand van Sint-Truiden
  • Partners wonen niet in dezelfde gemeente: bij ambtenaar Burgerlijke stand van de gemeente van één van de partners

Eenzijdige verklaring van beëindiging

  • Partners wonen in Sint-Truiden: bij ambtenaar Burgerlijke stand van Sint-Truiden
  • Partners wonen niet in dezelfde gemeente: bij ambtenaar Burgerlijke stand van de gemeente van de partner die de verklaring afgeeft

Prijs?

  • Onderlinge verklaring (door beide partners): gratis
  • Eenzijdige beëindiging via gerechtsdeurwaardersexploot (door één van de partners): forfait van 200 euro te betalen door de persoon, die de beëindiging aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Je kan persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Je mag geen volmacht geven.

Wat moet je doen?
Je gaat naar de dienst Bevolking (Belgen) of naar de dienst Burgerlijke stand (niet-Belgen) en verbreekt samen de verklaring wettelijke samenwoning. De Ambtenaar van de Burgerlijke stand registreert de beëindiging in de bevolkingsregisters.

In geval van eenzijdige beëindiging van jouw wettelijke samenwoning zal de ambtenaar van de Burgerlijke stand de tegenpartij in kennis stellen van jouw beslissing en dit via gerechtsdeurwaardersexploot.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsbewijs(zen)
  • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat krijg je mee?
Ontvangstbewijs

Hier vind je meer informatie over samenwonen.

Op deze website vind je meer informatie over ongehuwd samenwonen.