Basis- en kwaliteitssubsidies voor erkende sportclubs

Deze subsidies zijn bestemd voor de basis- en kwaliteitswerking van erkende sportclubs van Sint-Truiden. Op basis van een verdeelsleutel worden de subsidies toegekend voor basiswerking: op basis van het ledenaantal en het aantal uren dat besteed wordt aan sportactiviteiten met een competitief of recreatief karakter. De kwaliteitssubsidies worden toegekend op basis van de omkadering binnen de club, het gevoerde beleid, de gevoerde communicatie, doelgroepenwerking, ethiek en veiligheid.

Alle erkende sportclubs op het grondgebied van Sint-Truiden komen in aanmerking voor deze subsidie.

Hoe aanvragen?

Dien je subsidieaanvraag in bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren. Zorg ervoor dat je aanvraag voorzien is van alle gevraagde ondertekende documenten en bijlagen, zoals uitgelegd in het reglement. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 1 augustus van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst kan een controle uitoefenen bij de sportvereniging over de verstrekte gegevens.

Download hieronder het subsidiereglement en het aanvraagformulier.

BijlageGrootte
PDF icon Subsidiereglement basis- en kwaliteitssubsidies sportverenigingen343.02 KB
Office spreadsheet icon Aanvraagformulier basis- en kwaliteitssubsidie sportverenigingen72 KB