Automatisch toekennen van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen

Procedure artikel 8 &1,1° en 2a

  • Kind geboren in België + één van de ouders is Belg;
  • Kind geboren in buitenland + één van de ouders is Belg geboren in België of in gebieden onder Belgische soevereiniteit of onder Belgisch bestuur.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie 

Procedure artikel 10
Staatloze kinderen en vondelingen.
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &1

  • Kind (3e generatie) geboren in België + niet-Belgische ouder in België geboren;
  • Niet-Belgische ouder heeft hoofdverblijfplaats in België gedurende 5 jaar in periode van 10 jaar voorafgaand aan geboorte kind.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 12 als één van de ouders Belg wordt

  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België (waar kind geboren is, maakt niet uit)
  • Kind jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd
  • Ouder verkrijgt of herkrijgt vrijwillig Belgische nationaliteit
  • Ouder oefent ouderlijk gezag over kind uit

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden bij adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?

  • Documenten zijn origineel of voor eensluidend verklaard door de overheid, die de documenten afgeeft zijn en niet ouder dan 6 maanden;
  • Documenten, afgeleverd door buitenlandse overheden, moeten gelegaliseerd (identiteit en reizen - sjabloon – legalisatie van documenten) en naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.