Automatisch toekennen van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen

Procedure artikel 8 &1,1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit als kind geboren is uit een Belgische ouder
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie 

Procedure 8 §1,2°,a als kind geboren is in buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie 

Procedure artikel 10
Staatloze kinderen en vondelingen.
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &11° als kind geboren is uit een vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie)

  • Niet-Belgische ouder heeft hoofdverblijfplaats in België gedurende 5 jaar in periode van 10 jaar voorafgaand aan geboorte kind.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 12 als één van de ouders Belg wordt

  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België (waar kind geboren is, maakt niet uit), op het moment dat de ouder Belg wordt.
  • Kind jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd
  • Ouder verkrijgt of herkrijgt vrijwillig Belgische nationaliteit voor het kind meerderjarig wordt.
  • Ouder oefent ouderlijk gezag over kind uit

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden bij adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.
 

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst Burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft.
Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14
 

Prijs?
20 euro afhankelijk van de  procedure

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?