Automatisch toekennen van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen

Procedure artikel 8 &1,1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit als kind geboren is uit een Belgische ouder
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie 
 

Procedure 8 §1,2°,a als kind geboren is in buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie 

Procedure artikel 10
Staatloze kinderen en vondelingen.
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &11° als kind geboren is uit een vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie)

  • Niet-Belgische ouder heeft hoofdverblijfplaats in België gedurende 5 jaar in periode van 10 jaar voorafgaand aan geboorte kind.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 12 als één van de ouders Belg wordt

  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België (waar kind geboren is, maakt niet uit), op het moment dat de ouder Belg wordt.
  • Kind jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd
  • Ouder verkrijgt of herkrijgt vrijwillig Belgische nationaliteit voor het kind meerderjarig wordt.
  • Ouder oefent ouderlijk gezag over kind uit

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden bij adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?