Attest verblijf meer dan drie maanden

Ben je niet-Belg en wens je meer dan 3 maanden in Sint-Truiden te verblijven, moet je je laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de stad Sint-Truiden. Je moet werkelijk over een verblijfplaats in Sint-Truiden beschikken.

Voor wie?
Niet-Belgen (EU en niet EU-burgers)

Prijs?

 • 62 euro, 204 euro of 358 euro afhankelijk van het soort aanvraag en te betalen bij aanvang van de procedure
 • 23,50 euro bij aanvraag van de verblijfsvergunning

Wie geniet vrijstelling?
Studenten en onderzoekers uit derde landen met beurs, toegekend door de Belgische overheid, de bevoegde gemeenschappen, de internationale organisaties, waarvan België lid is (bvb Verenigde Naties) en de erkende stichtingen van openbaar nut (bvb. Koning Boudewijnstichting).
 

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst vreemdelingen in het stadskantoor binnen de 8 dagen na jouw aankomst.

Wat moet je doen?

 • Je bent een onderdaan van een lidstaat binnen de Europese Unie
  Onze medewerker overhandigt je de aanvraag van verklaring van inschrijving (bijlage 19), waarop hij vermeldt welke documenten je eventueel nog moet indienen. Je moet deze documenten ten laatste binnen de 3 maanden na jouw aanvraag indienen bij de dienst vreemdelingen. Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden.
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat buiten de Europese Unie (derdelander)
  Voor je naar Sint-Truiden afreist, doe je een aanvraag bij de Belgische ambassade van het land, waar je nu jouw verblijfplaats hebt. Bij binnenkomst in België moet je in het bezit zijn van een visum type D. Je kan een visum voor lang verblijf bekomen in het kader van werk. Je meldt je aan bij de dienst vreemdelingen van Sint-Truiden. Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden.

Wat meebrengen bij aanmelding?
EU-burger:

 • identiteitskaart of paspoort
 • 4 pasfoto’s die voldoen aan de normen van de fotomatrix
 • adres in Sint-Truiden, waar je wil ingeschreven worden
 • geboorte- of huwelijksakte vertaald en gelegaliseerd afhankelijk van de situatie

Niet EU-burger:

 • geldig nationaal paspoort
 • eventueel verblijfskaart van andere Europese lidstaat
 • visum type D
 • 4 pasfoto’s die voldoen aan de normen van de fotomatrix
 • adres in Sint-Truiden, waar je wil ingeschreven worden

Welke documenten meebrengen?
Student:

 • inschrijvingsbewijs volgend schooljaar
 • bewijs ziekteverzekering
 • bewijs bestaansmiddelen: studiebeurs of onderhoudsverbintenis (niet voor EU-burger)

Werknemer:

 • EU-burgers: werkgeverscontract
 • Niet EU-burger: single permit aanvragen bij departement Werk en Sociale Economie.

Zelfstandige:

 • EU-burger: volledig uittreksel van de kruispuntdatabank, aansluiting sociale kas voor zelfstandigen
 • Niet EU-burger: beroepskaart

 

Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.