Attest erfopvolging

De dienst burgerzaken is niet meer bevoegd voor de aflevering van een attest van erfopvolging.

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek kan je overgaan tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van

  • een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris;
  • of een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor, dat het successiedossier van de overledene beheert.

Als er een testament of een andere wilsbeschikking is, een huwelijkscontract bestaat of onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden) zijn; dan moet de akte opgesteld worden door de notaris.

In deze gevallen is het registratiekantoor dus niet bevoegd.

Hoe aanvragen?

Meer informatie over deblokkeren van bankrekeningen, attest van erfopvolging en bijhorende procedure vind je hier.