Archeologen op Groenmarkt leggen klerkenkapel bloot

woensdag 10 april 2019

De opgravingen op de Groenmarkt van Sint-Truiden hebben een belangrijke vondst aan het licht gebracht. De archeologen hebben funderingen blootgelegd van de klerkenkapel, een 13de-eeuws gebouw dat dienstdeed als begraafplaats van de toenmalige Truiense elite. De komende weken zullen verdere onderzoeken hierover uitsluitsel geven. Gelijktijdig start ook een tentoonstelling met enkele markante vondsten die de voorbije maanden aan de oppervlakte kwamen.

De archeologische opgravingen aan de Groenmarkt gaan vlot vooruit. De onderzoekers hebben al meer dan 900 menselijke skeletten in de werfzone aangetroffen. De overgrote meerderheid van de vondsten dateert van de 17de tot 18de eeuw. De rest is ouder, vermoedelijk 12de- tot 16de-eeuws.

Stedelijke machthebbers
Ook zijn de archeologen enkele dagen geleden op fundamenten van de zogenaamde klerkenkapel gebotst. Volgens geschiedkundige bronnen is dit bouwwerk terug te voeren tot de 13de eeuw. Het gebouw werd in 1775 afgebroken en gereconstrueerd, maar de restanten die nu aan het licht kwamen zijn weldegelijk afkomstig van de kapel in zijn oorspronkelijke vorm. De klerkenkapel is een zogenaamde elitekapel en fungeerde dikwijls als begraafplaats voor de stedelijke machthebbers uit die tijd. Het is dus niet uit te sluiten dat de onderzoekers binnenkort een skelet zullen blootleggen dat toe te schrijven is aan een bekend historisch figuur uit onze stad.

Mini-expo met skeletten
Dat zullen de verdere opgravingen moeten uitwijzen. Deze week wordt de opgravingsput alvast verder uitgediept. Daarnaast zullen enkele ontdekkingen uitgestald worden in de inkomhal van het stadhuis op de Grote Markt. Deze mini-expo toont onder meer twee integrale skeletten – van zowel een vrouw als een man – die zich enkele weken geleden nog onder de Groenmarkt bevonden.

De archeologische opgravingen zijn hoe dan ook een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze middeleeuwse stad. Nader onderzoek – dat wel nog een tijdje in beslag zal nemen – kan ons bijvoorbeeld meer leren over conflictperiodes of bepaalde epidemieën die zich in Sint-Truiden hebben voorgedaan.

Meer info?

Restanten Klerkenkapel Sint-Truiden