Arbeidskaart voor niet-Belgen

Een arbeidskaart is een vergunning die aan een buitenlandse werknemer wordt gegeven, zodat je in België in dienst mag treden bij een werkgever en dit onder welbepaalde, specifieke voorwaarden.

Voor wie?
Personen die geen onderdaan zijn van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte  (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Opgelet! Bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers zijn vrijgesteld van arbeidskaarten.

Hoe aanvragen?

Jouw werkgever start de procedure en dient een aanvraag voor jouw arbeidskaart/single permit in bij

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert-II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Hij vraagt bij bovengenoemde instantie voor zichzelf zijn arbeidsvergunning aan.

Procedure?
We verwijzen we naar de goed gedocumenteerde website van het Departement Werk en Sociale Economie.

Wat meebrengen bij aanmelding?

  • Reispaspoort
  • Verblijfstitel eventuele verblijfsvergunning ander EU-land

Wat meebrengen bij afhaling?

  • Reispaspoort 
  • Eventuele verblijfsvergunning ander EU-land
  • Instructies bijlage 46 of 47
  • Pasfoto volgens de normen van de fotomatrix
    Opgelet! Geen tanden bloot en niet lachen.

Meer info?
www.werk.be