Ambulante activiteiten

Op de gemeenteraad van 18 maart 2019 werd een nieuw gemeentelijk reglement voor ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten goedgekeurd. Het gemeentelijk reglement regelt de ambulante activiteiten op de openbare markten, op het openbaar domein buiten de openbare markten en de occasionele verkopen met niet-commercieel karakter.

Ambulante activiteiten op de openbare markten

De wekelijkse Haspengouw Markt vindt elke zaterdag van 8u tot 12u30 plaats op en rond de Grote Markt. Meer dan 150 marktkramers bieden er een ruim en gevarieerd assortiment gaande van fruit en groenten tot vis en vlees en textiel en accessoires.

Wil je een vaste standplaats of abonnement aanvragen?
Dien je kandidatuur in via bovenstaande knop of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ons per aangetekende brief met ontvangstbewijs (Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) OF door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs OF per mail met ontvangstbewijs aan info.economie@sint-truiden.be

Na ontvangst van een volledige aanvraag, word je kandidatuur in een register opgenomen. Om de 2 jaar dienen de kandidaten, opgenomen in het register, hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

Wil je een losse standplaats?
De toewijzing van de losse standplaatsen gebeurt op zaterdag om 7u45 bij loting op de Grote Markt ter hoogte van het perroen. Losse deelnemers zijn verplicht de plaatsen in te nemen die hen door de marktleider toegewezen worden. Zij dienen hun stand onmiddellijk op te bouwen en te openen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk aanwezig zijn.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden richt op het openbaar domein ook volgende openbare markten in:

  • avondmarkt op en rond de Grote Markt, van 14 tot 22u, op de laatste maandag van de maand juni;
  • bloemenmarkt Allerheiligen ter hoogte van het kerkhof aan de Kazelstraat, van 6u tot 18u, vanaf de vrijdag voor Allerheiligen t.e.m. 2 november;
  • kerstdennenverkoop, van 10u tot 19u, Naamsevest ter hoogte van de Spiegelstraat vanaf 1 december t.e.m. 24 december;
  • kerstmarkt, van 14u tot 19u, op en rond de Grote Markt, zondag voor Kerstmis.
        

Ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Voor de inname van een standplaats op het openbaar domein buiten de openbare markten dien je een machtiging aan te vragen.

Definitie openbaar domein:

  • onroerende goederen of domeinen, inzonderheid de openbare parkeerplaatsen en de gehele weginfrastructuur, toegankelijk voor het publiek, eigendom van het lokaal bestuur Sint-Truiden of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon;
  • andere plaatsen die met de openbare weg zijn gelijkgesteld.

Ambulante activiteit met een tijdelijke vaste standplaats op het openbaar- of privédomein

Dien je aanvraag digitaal in via bovenstaande knop of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ons per aangetekende brief met ontvangstbewijs (Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) OF door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs OF per mail met ontvangstbewijs aan info.economie@sint-truiden.be

Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze

Het gaat hier specifiek over rondtrekkende ijsverkopers, pizzabakkers,…

Dien je aanvraag digitaal in via bovenstaande knop of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ons per aangetekende brief met ontvangstbewijs (Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) OF door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs OF per mail met ontvangstbewijs aan info.economie@sint-truiden.be

Occasionele verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen:
1° ze vinden plaats met één van de volgende doelen:
- menslievend, sociaal, cultureel, educatief en/of sportief doel;
- de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten;
- steun bij een humanitaire catastrofe of bij een ramp of belangrijke schade.
2° ze blijven occasioneel (occasioneel betekent met een maximum van 2 keer per jaar).

Er is een toestemming van de burgemeester of haar afgevaardigde nodig. De toelating wordt gegeven voor het grondgebied van Sint-Truiden.

Dien je aanvraag digitaal in via bovenstaande knop of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ons per aangetekende brief met ontvangstbewijs (Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) OF door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs OF per mail met ontvangstbewijs aan info.economie@sint-truiden.be

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk reglement ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

Naar top