Ambtshalve schrapping

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Als jouw inschrijving in onze stad in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en jouw burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waarop je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters, en als het onmogelijk is om jouw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst bevolking in samenwerking met de wijkagent, die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst bevolking melden.

Voor wie?
Personen die na verschillende controles van de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men ingeschreven is, waarvan geen andere verblijfplaats gekend is en die zijn/haar situatie niet heeft rechtgezet na uitnodiging door de dienst bevolking

Gevolgen?
Je hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België. Onze medewerker annuleert jouw identiteitskaart. Je ondervindt problemen bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ziekenhuis, apotheker, …. Je kan geen stem meer uitbrengen bij de verkiezingen.

Je verliest dus bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Wat moet je doen?
Ga zo vlug mogelijk persoonlijk naar de dienst Bevolking om jouw nieuw adres te melden. 

Je wordt dan na een woonstcontrole van de wijkagent opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters. Je kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakenmodule en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve schrapping?
Je deelt schriftelijk jouw bezwaar mee aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand en dit binnen de 8 dagen nadat je jouw aangetekende brief ontvangen hebt. Voeg ook bewijsstukken bij dat je effectief op het adres woont (bvb. energieverbruik, telefoonkosten, …).