Ambtshalve inschrijving

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Als jouw inschrijving in onze stad in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en jouw burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je jouw adreswijziging niet spontaan aan de dienst bevolking hebt gemeld, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege in te schrijven in de registers. Deze inschrijving gebeurt pas nadat de wijkagent vastgesteld heeft dat je effectief op dat adres woont.

Voor wie?
Personen die hun adreswijziging niet melden aan de dienst Bevolking

Wat moet je doen?
Je ontvangt een uitnodiging om je binnen de  8 dagen persoonlijk aan te melden bij de dienst Bevolking. Je kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakenmodule  en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

De normale inschrijvingsprocedure bij een adreswijziging begint te lopen. Het is dus niet nodig om je ambtshalve in te schrijven.

Indien je je niet aanmeldt bij de dienst Bevolking, neemt het college van burgemeester en schepenen op basis van een verslag van de wijkagent de beslissing om je ambtshalve in te schrijven op het door jou bewoonde adres.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve inschrijving?
Je deelt schriftelijk jouw bezwaar mee aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand en dit binnen de 8 dagen nadat je jouw aangetekende brief ontvangen hebt. Voeg ook bewijsstukken bij dat je niet op het adres woont.