Ambitieuze eerste ontwerpen van de fietsring voorgesteld

donderdag 15 september 2022

In het begin van het jaar keurde de gemeenteraad de nieuwe mobiliteitsvisie 2030 goed. Alle weggebruikers krijgen de mogelijkheid om zich veilig en duurzaam te verplaatsen in en tussen de kerkdorpen, het stadscentrum en de verbindingswegen. Eén van de grote strategische projecten binnen dit kader is de aanleg van een zichtbare, uniforme fietsring rond de binnenstad. Tijdens de week van de mobiliteit stelt het stadsbestuur de eerste ontwerpen van de fietsring voor.

De fietsring rond Sint-Truiden zal grotendeels samenvallen met de historische vesten. Het stadsbestuur wil op die manier fietsen in de binnenstad stimuleren en de ruimtelijke kwaliteit verhogen. Bij het ontwikkelen van het voorontwerp stonden een aantal principes voorop. Zo krijgt de fietser voorrang op het kruisende verkeer en moet het aantal conflictpunten tot een minimum herleid worden. Verder krijgt de zwakke weggebruiker meer ruimte, zullen voetgangers en fietsers ruimte delen op de vesten en worden de bomenrijen van de vesten zoveel mogelijk doorgetrokken.

Veilige fietsoversteekplaatsen en fietszone

Bij het ontwerpen van de fietsring besteedden we extra aandacht aan veilige fietsoversteekplaatsen. De fietsring zal daarom als één herkenbare structuur aangelegd worden. Er wordt ook een plateau ter hoogte van elke fietsoversteekplaats voorzien.  LED-strips die oplichten wanneer er een fietser aankomt maken de zwakke weggebruikers zichtbaar én helpen hen om veilig over te steken op de kruispunten. Deze ledstrips werken ondersteunend aan wettelijke signalisatie. Bovendien zorgen de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de fietsoversteekplaatsen door een eenheid in materiaalgebruik voor een goede aanduiding voor het gemotoriseerd verkeer dat men een fietszone binnenrijdt of verlaat.

Missing-links

Op twee punten in de binnenstad ontbreken de historische vesten. (Naamsevest en Europaplein). Hier moet het openbaar domein aangepast worden om het gemotoriseerd verkeer van het niet-gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk te scheiden of op een veilige manier te verweven. In het ontwerp zijn verschillende concrete acties opgenomen om de fietsring hier op een veilige manier te organiseren.

Voor de missing -link Tichelrijstraat-Nieuwpoort zal de fietsring gescheiden worden van het wegvak. De parkeerstrook zal aan de oneven zijde wegvallen en de rijwegbreedte zal versmallen. Op die manier ontstaat er ruimte voor het inpassen van een volwaardig voetpad, dubbelrichtingsfietspad en een groenstrook.

Aan de Naamsevest-Europaplein zijn er verschillende specifieke ontwerpelementen die tot een veilige fietsring zullen leiden. Ook hier komt er méér ruimte voor fietsers, voetgangers en groen door het beperken van de rijwegbreedte en het schrappen van de parkeerstrook op de Naamsevest aan de oneven zijde. Verder worden de kruispunten op de Naamsevest overzichtelijker en veiliger. Het Europaplein wordt een fantastisch omgeving, een smeltkroes voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer door de vermindering van het autoverkeer.

Het Europaplein met de Brustempoort is een historisch stadsdeel van onschatbare waarde. Om ze volledig tot haar recht te laten komen wordt ze ingericht als pleinzone met respect voor ons erfgoed. Dat betekent dat we een groene ruimte creëren waarbij kunstwerken een volwaardige plaats krijgen en het erfgoed ‘Brustempoort’ op maaiveldniveau ontsloten wordt.

Leefbare stad op mensenmaat

Met de plannen wil het stadsbestuur een leefbare aangename stad ontwikkelen op mensenmaat met aantrekkelijke, toegankelijke openbare plekken in het groen die functioneren als rust- en ontmoetingspunten. Een stad waar iedereen zijn plekje krijgt, de fietser, de voetganger, personen met een handicap en de wagen.

Zodra de fietsring klaar is zullen er verschillende initiatieven genomen worden om het fietsgebruik te ondersteunen. Er komen o.a. doelgroepcampagnes om mensen te stimuleren om de fiets vaker te gebruiken. Ook zal verder ingezet worden op structureel onderhoud, en worden er, verspreid over de stad, fietsparkeerstallingen geplaatst. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in een veilige fietsparking en deelfietsen.

 

Met vragen over onder andere verkeersveiligheid, fietsmobiliteit kan je altijd terecht bij team Mobiliteit via 011 70 15 85 of via info.mobiliteit@sint-truiden.be

Fietsring - eerste ontwerp - copyright Antea Group