Algemene info voor jobstudenten

KENNISMAKINGSDAG
Voor onze jobstudenten organiseren we jaarlijks een kennismakingsdag. Zodra we meer zicht hebben op de dan geldende oronamaatregelen, ontvang je hier meer informatie over. 

INSCHRIJVEN
Schrijf je in voor een van de studentenjobs via het online inschrijvingsformulier of meld je aan bij de betrokken dienst.

Hou voor je inschrijving zekere rekening met onderstaande deadlines: 
Paasvakantie (5 april t.e.m. 18 april): inschrijven vóór 26 februari 2021
Zomervakantie: inschrijven vóór 1 april 2021
Herfstvakantie (1 november t.e.m. 7 november): inschrijven vóór 13 september 2021
Kerstvakantie (27 december t.e.m. 9 januari): inschrijven vóór 8 november 2021

Let op: We kunnen je enkel inschrijven, als je alle gevraagde documenten bijhebt!

Kandidaat-jobstudenten moeten zich opnieuw inschrijven voor het werkingsjaar 2021. Alle vorige inschrijvingen zijn niet meer geldig!

BEZORGEN BIJ INSCHRIJVING
- Kopie identiteitskaart
- Rekeningnummer
- Attest ‘bewijs deelname school’ (te verkrijgen op het secretariaat van je school).
- Uittreksel uit het strafregister, model 2. Aan te vragen bij dienst Burgerzaken binnen jouw gemeente. In Sint-Truiden kan dat via e-mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be. Opgelet: dit document moet persoonlijk afgehaald worden en wordt niet dadelijk meegegeven, dus vraag het tijdig aan.
- De vereisten gelinkt aan de betreffende functie (attest EHBO, attest animator in het jeugdwerk,…)
- Een recent uittreksel van de website ‘student@work’.

Let op: je wordt pas ingeschreven wanneer je al deze documenten bezorgt.

CURSUS EHBO
Wanneer: 
Op zaterdag 6, 13 en 27 maart en 3 en 24 april 2021 | telkens van 9u tot 12u15
Locatie: lokaal Rode Kruis | Gorsemweg 41 | 3800 Sint-Truiden
Inschrijven via reservering.sint-truiden.be of bij vragen kan u altijd terecht bij dienst Jeugd 011 70 18 80.

CONTRACT
In de overeenkomst die afgesloten wordt tussen de jobstudent en het stadsbestuur van Sint-Truiden worden volgende items vermeld:

  • de periode van tewerkstelling als jobstudent en de arbeidsduur (contract van bepaalde duur)
  • plaats van de uitvoering van het werk
  • verloning van de gepresteerde arbeid
  • bij conflicten tussen beide partijen: opzeggingstermijnen bepaald volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
  • toepassing van de wet van 12 april 1965, betreffende de bescherming van het loon der werknemers
  • proefperiode van 3 dagen

Indien je je opgeeft voor een vacature, moet je na aanstelling en ondertekening van het contract, deze vacature volledig vervullen naar inhoud en vooropgestelde periode van tewerkstelling.

VERGOEDING
Aan de jobstudent wordt de vergoeding toegekend zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 2006 en dit volgens een percentage variërend naargelang de leeftijd.

Leeftijd                                 bruto                                    netto

16 jaar                                    8,02 euro/uur                    7,80 euro/uur  

17 jaar                                    8,70 euro/uur                    8,47 euro/uur  

18 jaar                                    9,39 euro/uur                    9,14 euro/uur  

19 jaar                                  10,08 euro/uur                    9,80 euro/uur  

20 jaar                                  10,76 euro/uur                  10,46 euro/uur  

Vanaf 21 jaar                     11,45 euro/uur                  11,14 euro/uur  

Index 1,7410

Feestdagen worden vergoed indien ze binnen de contractperiode vallen.

MET ZIJN ALLEN TEGEN RACISME         

Een jobstudentenovereenkomst tussen een jongere en de stad Sint-Truiden treedt pas in werking wanneer de jongere akkoord gaat met de ‘Principeverklaring tegen Racisme’ en deze ondertekend heeft.

Elke jobstudent verbindt zich ertoe om gedurende de arbeidsovereenkomst:

  • alle vormen van racisme en discriminatie uit de job en de werkplaats te weren
  • zich tegen elke racistische of discriminerende daad te verzetten
  • iedereen met dezelfde eerbied voor haar of zijn waardigheid en gevoelens te behandelen, ongeacht huidskleur, taal, afkomst of nationaliteit

 

VRIJWILLIGERSWERK
Heel wat stadsdiensten werken met vrijwilligers en zoeken jaarlijks gemotiveerde jongeren die vrijwilligerswerk willen verrichten om diverse redenen (activiteiten, administratie, onthaal,..).
Word je dit jaar 16 of ben je ouder, dan mag je al vrijwilligen!

Wil je vrienden maken, je ervaring inzetten, een verschil maken, bijleren, plezier maken, experimenteren, je vaardigheden inzetten, ervaring opdoen, ontmoeten, achter de schermen kijken, anderen helpen, je plek vinden,...aarzel dan niet en geef je op als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd maar de organisatie kan wel een vergoeding voor je onkosten geven. De kostenvergoeding bedraagt vanaf januari 2021 maximum 35,41 euro per dag, met een maximum van 1.416,16 euro op jaarbasis. Dit bedrag is zowel fiscaal als met betrekking tot de sociale zekerheid vrijgesteld. Je vindt ook alle bijkomende info over de vrijwilligersvergoeding op www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Voel jij je geroepen en ben je tussen de 16 jaar en 30 jaar oud of wens je bijkomend algemene informatie naar voorwaarden, vrijwilligerscontract, verzekering, vergoeding, afspraken,... neem dan zeker contact op met de vrijwilligerscoördinator via 011 70 18 81 of stuur een mail naar vrijwilligerswerk@sint-truiden.be.

algemene info jobstudenten