Akte van naamkeuze

Ouders kunnen hun kinderen de familienaam  geven van de vader/meemoeder, van de moeder of een dubbele naam in de volgorde die ze wensen. De naam wordt gekozen bij de aangifte van de geboorte in een verklaring van naamkeuze.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand registreert de akte van naamkeuze in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Afschrift door wie aan te vragen?

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw erfgenamen
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger (bvb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovengenoemde personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar

 

Waar aanvragen?

Bij de dienst Burgerlijke stand

 

Prijs?

Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de groene knop 'Akte van naamkeuze online aanvragen'

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
 • Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document binnen de 8 werkdagen.

 

Je kan het document persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier of via Mijn Burgerprofiel.

Opgelet!
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie (hyperlink sjabloon legaliseren van documenten) nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Wat meebrengen bij aanvraag aan loket burgerlijke stand?

 • Identiteitsbewijs 
 • Volmachtformulier indien je een afschrift aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart