Akte van naamkeuze

Ouders kunnen hun kinderen de familienaam  geven van de vader/meemoeder, van de moeder of een dubbele naam in de volgorde die ze wensen. De naam wordt gekozen bij de aangifte van de geboorte in een verklaring van naamkeuze.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst Burgerlijke stand registreert de akte van naamkeuze in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Uittreksels door wie aan te vragen?

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw erfgenamen
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger (bvb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovengenoemde personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar

 

Prijs?

Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

 • Met een digitale sleutel (eID-kaartlezer + jouw eID of Itsme): je ontvangt jouw document onmiddellijk in jouw mailbox
 • Zonder digitale sleutel: je ontvangt jouw document binnen 2 tot 4 werkdagen per post

 

Heb je geen computer, tablet of smartphone? Maak een afspraak via de afsprakenmodule of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14. Kom persoonlijk langs bij het loket en ontvang jouw document onmiddellijk. Vergeet niet jouw eID mee te nemen.

 

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier (www.mybelgium.be) of via Mijn Burgerprofiel (knop in de rechterbovenhoek van deze pagina)

Opgelet!
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Wat meebrengen bij aanvraag aan loket burgerlijke stand?

 • Identiteitsbewijs 
 • Volmachtformulier indien je een afschrift aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart