AGOST en stad Sint-Truiden op zoek naar exploitant en uitbaters voor vier pop-ups in de Stapelstraat

dinsdag 29 augustus 2017

De stad Sint-Truiden investeert al jaren in de ontwikkeling van de binnenstad. In het kader van de versterking van de handelskern, kocht AGOST vorig jaar een aantal leegstaande panden op, die zullen dienen als handelsruimte voor een viertal pop-ups.

AGOST en de stad Sint-Truiden lanceren nu een oproep voor een exploitant voor deze pop-ups.

De zone tussen het Sint-Martenplein en de vesten in de Stapelstraat moet een hippe handelszone worden. Hiervoor lanceert AGOST een project om in de aangekochte panden pop-ups te installeren, die er moeten voor zorgen dat de leegstand op korte termijn aangepakt wordt.

Daarom is AGOST op dit moment op zoek naar een exploitant voor de vier aangekochte panden in deze zone. De exploitant is verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van de panden, die als pop-up zullen fungeren en zoekt daarnaast jonge ondernemers, handelaars of kunstenaars die zich hier voor een korte periode willen vestigen. De pop-ups zijn tijdelijk, worden voor maximum een jaar ter beschikking gesteld en de doelstelling is om de starters op termijn te laten doorstromen naar andere handelspanden in het stadscentrum. De panden zijn instapklaar. Elektriciteit, internet (WIFI) en digitale betalingssystemen zijn aanwezig. Kostprijs voor het gebruik van de panden 350 à 400 euro per maand”, zegt schepen van Lokale Economie en voorzitter van AGOST Pascal Vossius.

De exploitant staat naast het uitbaten van de panden ook in voor het begeleiden van de jonge ondernemers, die er hun intrek willen nemen. Zo krijgen de ondernemers, naast de fysieke steun, het nodige advies en assistentie bij de verkoop van hun producten.

Je kan je als exploitant kandidaat stellen tot en met vrijdag 29 september 2017 door in te schrijven op een publieke toewijzingsprocedure. Op basis van de binnengekomen voorstellen zal AGOST de meest geschikte kandidaat kiezen. De exploitant zal nadien uitbaters kiezen die voldoen aan de vereiste criteria.

Kandidaat-exploitanten zijn welkom op een infomoment over het project op dinsdag 12 september om 14u in cultuurcentrum de Bogaard (Club) of kunnen contact opnemen met AGOST, de heer Filip Rommens: filip.rommens@agost.be. De voorwaarden, waaraan kandidaat-exploitanten moeten voldoen, kunnen opgevraagd worden bij de dienst Overheidsopdrachten van de stad Sint-Truiden via info.overheidsopdrachten@sint-truiden.be. Ook kandidaat uitbaters van een pop-up kunnen zich reeds aanmelden en zullen in de loop van de maand oktober op de hoogte gebracht worden van hun kandidatuur.

Meer info?

Afbeelding AGOST op zoek naar exploitant pop-ups Stapelstraat