Begijnhof en Begijnhofkerk Sint-Truiden

Samen met 12 andere begijnhoven, maakt het begijnhof van Sint-Truiden deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. De Begijnhofkerk van Sint-Truiden is één van de belangrijkste middeleeuwse begijnhofkerken in Vlaanderen. Het koor dateert uit de 13de eeuw, het middenschip uit de 16de eeuw. De kerk is vooral bekend om haar 38 schitterende muurschilderingen van de 13de tot de 17de eeuw.

De bouw van deze kerk werd aangevat haast onmiddellijk nadat abt Willem van Rijkel het terrein in 1258 ter beschikking had gesteld van de begijnhofgemeenschap. De kerk, die in 1975-1980, onder leiding van P. Van Mechelen, gerestaureerd werd, is het resultaat van verschillende bouwfases: de westgevel en vier traveeën zijn laat-Romaans, het koor is vroeg 14de-eeuws, het middengedeelte stamt uit de 15de eeuw.
Het exterieur is zeer sober. Verschillende materialen komen erin voor: kwartsiet, baksteen, Maastrichtersteen en Gobertangesteen. Het paradijspoortje in de zijgevel heeft een gebeeldhouwd timpaan dat het Lam Gods voorstelt. Ter hoogte van de kooringang staat een vieringtorentje.
De binnenruimte is overkluisd met een eikenhouten tongewelf uit 1507 dat in de 19de eeuw met wapenschilden en lelies beschilderd werd. In de vloer zijn grafstenen uit diverse perioden gelegd. Wanden en pijlers werden in een viertal perioden, tussen 1300 en 1600 beschilderd met 38 taferelen. Alle muurschilderingen zijn op een droge pleisterlaag aangebracht.
Na haar restauratie kreeg de kerk een museale functie. Daarvoor werd ze haast volledig ontruimd. Wel zijn er nog de barokke preekstoel (1672), het hoogaltaar, de tribune (1644-1646) met een Ancion-orgel en enkele zij-altaren blijen staan.
Het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden vormt een kader voor wisselende tentoonstellingen en concerten.
De muurschilderingen (1300-1600) zijn permanent te bezichtigen.
Waar
Begijnhof en Begijnhofkerk Sint-Truiden
Begijnhof , 3800 Sint-Truiden 50.8213528 - 5.1939598
Wanneer
  • Dinsdag - vrijdag van10:00tot12:30van13:30tot17:00
  • Zaterdag - zondag van14:00tot17:00
Prijs
gratis
Contact
Telefoon: +32 1 1701818
Thema
Erfgoed

Mis geen enkel nieuwtje