Afwijking wekelijkse rustdag

Sluitingsuren

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan sluitingsuren. De winkels dienen hun deuren te sluiten voor het publiek op de volgende momenten:

  • vóór 5u en na 21u, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21u op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5u en na 20u op de andere dagen.

Voor privébureaus voor telecommunicatie (belwinkels) en nachtwinkels geldt een specifieke regelgeving:

  • privébureaus voor telecommunicatie (belwinkels): sluitingsuren vóór 5u en na 20u;
  • Voor nachtwinkels geldt het gemeentelijk belastingreglement. Dit stelt dat een nachtwinkel elke
    winkel is, die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21u en 7u open is.

Wekelijkse rustdag

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint om 5 of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.
Indien de rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Afwijking aanvragen

Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt,...). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

Een aanvraag tot het verkrijgen van afwijkingen op de wekelijkse rustdag of de verplichte sluitingsuren moet je richten aan Lokale economie.

Er zijn volgende types van afwijking mogelijk:

  1. Afwijking met betrekking tot de handelsvorm:
  2. Afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten

Alle info omtrent de uitzonderingen en afwijkingen vind je terug op de website van de FOD Economie.

Naar top