Afvalophaling voor scholen: aanbod voor pmd en papier en karton

Naast het reguliere aanbod van huis-aan-huisophalingen, waar ook scholen gebruik van kunnen maken met afval dat vergelijkbaar is met dat van gezinnen (in hoeveelheid en aard), lanceerde Limburg.net op 1 januari ook een specifiek aanbod voor pmd voor scholen in containers van 1.100 liter. Vanaf 1 september zal dit aanbod uitgebreid worden met een aanbod voor papier en karton in containers van 1.100 liter.

Hieronder vind je een folder met informatie over het aanbod afvalophaling voor scholen. Daarin staat naast een overzicht van de verschillende mogelijkheden ook de nodige informatie over hoe het afval aangeboden moet worden.

 

scholen