Afschaffing voetweg 52

Bekendmaking gedeeltelijke afschaffing voetweg 52 van de Atlas van de Buurtwegen Bevingen (Sint-Truiden)

Er wordt ter algemene kennis van het publiek bekendgemaakt dat NV Mac, de heer Philip Peters, Refugiestraat 23, 3290 Diest, een aanvraag heeft ingediend om voetweg 52 gedeeltelijke af te schaffen.

Ligging: tussen Bevingen-Centrum 2 en Kapelstraat 14-16 te Sint-Truiden, 3e afdeling sectie E nummers 546N, 546P, 598E, 592C, 593E, 593K, 778H, 778M, 778L, 783A2 en 783B2

De aanvraag wordt gedurende de periode van 15 februari 2019. tot 16 maart 2019 digitaal en analoog ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket omgeving, gelijkvloerse verdieping 011-70 14 90).

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht door middel van een aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs.

BijlageGrootte
PDF icon Opmetingsplan418.84 KB
PDF icon Opmetingsplan voetweg 52771.07 KB
PDF icon Schattingsverslag3.17 MB
PDF icon Stafkaart251.65 KB
PDF icon Stratenplan231.9 KB
PDF icon Uittreksel kadaster480.77 KB