Afschaffing sentier 163

Bekendmaking afschaffing sentier nr. 163 van de Atlas van de Buurtwegen Sint-Truiden.

Er wordt ter algemene kennis van het publiek bekendgemaakt dat NV Vossius Gebroeders, de heer Michel Vossius, Zoutleeuwsesteenweg 8, 3800 Sint-Truiden, een aanvraag heeft ingediend om sentier nr. 163 af te schaffen.

Ligging: tussen de Zoutleeuwsesteenweg, ter hoogte van de bebouwing Zoutleeuwsesteenweg 8 en de Truierweg, te Sint-Truiden, 1e afdeling sectie G nummers 119S, 119N, 119M, 119P, 96.

De aanvraag wordt gedurende de periode van 15 februari 2019 tot 16 maart 2019 digitaal en analoog ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket omgeving, gelijkvloerse verdieping 011-70 14 90).

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht door middel van een aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs.