Adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid

De adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid bundelt een aantal verenigingen die zich toespitsen op de Internationale Solidariteit. De adviesraad helpt het lokaal bestuur via advies, participatie en samenwerking om het Lokaal Mondiaal Beleid in Sint-Truiden vorm te geven. 

Doelen

  • Samen met het stadsbestuur een beleidsvisie te ontwikkelen inzake internationale samenwerking en mondiale ongelijkheid; 
  • Het beleid van het stadsbestuur rond internationale solidariteit te ondersteunen, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie, opties en standpunten van de adviesraad. De adviesraad bepaalt vrij, maar in de geest van positieve ingesteldheid, de mate van zijn medewerking aan de uitvoering van dit beleid; 
  • Een permanent bewustmakingsbeleid te voeren naar de overheid, bevolking, leden van de adviesraad, stedelijke adviesorganen en scholengemeenschappen; 
  • Steunen van personen, actief in het mondiale Zuiden, en van projecten, opgezet via de aangesloten organisaties van adviesraad; 
  • Steunen van en deelnemen aan activiteiten, opgezet door andere groepen of verenigingen rond mondiale solidariteit, binnen de stad; 
  • Co√∂rdinatie van de groepen met een werking rond internationale solidariteit. 

Deelnemen

Wil je met je vereniging of zelf aansluiten bij de adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid? Download dan hieronder het formulier om je kandidaat te stellen.

Daarnaast kan je hieronder ook volgende formulieren downloaden: subsidiereglement, huishoudelijk reglement, statuten.

Naar top