Adreswijziging bij verhuis naar het buitenland

Als je van plan bent om naar het buitenland te verhuizen, zal je jouw vertrek grondig moeten voorbereiden. De buitenlandse overheid zal je bepaalde documenten vragen. Informeer je hierover bij de buitenlandse ambassade van jouw land van bestemming in België.

Je moet voldoende informatie inwinnen over jouw fiscale situatie  en over de veranderingen op het vlak van sociale zekerheid.

Ook moet je jouw vertrek en van eventuele gezinsleden melden bij de dienst Bevolking (Belgen) of aan de dienst Vreemdelingen (niet-Belgen) als je de stad Sint-Truiden verlaat. Dit enkele dagen voor jouw vertrek en uiterlijk de dag voor jouw vertrek.

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor jouw eigen adreswijziging
 • Referentiepersoon gezin (= gezinshoofd) of meerderjarig lid van het gezin voor adreswijziging van alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen
 • Eén van de (adoptie)ouders of de voogd als een minderjarige naar het buitenland verhuist

Hoe aanvragen?

Belgen:

 • Aanvraagformulier adreswijziging hieronder downloadbaar
 • Je kan hiervoor ook een afspraak maken via de afsprakenmodule en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14. Of je kan langskomen op vrije inloop . Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.
  Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.
 • Per brief + kopie identiteitskaart(en)
 • Opgelet! Vermeld jouw nieuw adres en land, de namen, voornamen en rijksregisternummers van alle gezinsleden die mee verhuizen, de vertrekdatum, een gsm-nummer van een contactpersoon.

Niet-Belgen

Persoonlijk aan het loket bij de dienst vreemdelingen.
 

Wat moet je doen?
Na jouw aangifte vermeldt onze medewerker in jouw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat je als Belg naar het buitenland vertrokken bent. Eens deze vermelding in het Rijksregister opgenomen is, kan je nog weinig officiële verrichtingen in België doen. Onze medewerker bezorgt je een model 8, waarmee je je als Belg kan aanmelden bij de Belgische ambassade of consulaat van jouw land van bestemming.  Je zal een nieuwe identiteitskaart ontvangen.

Tot slot zal de wijkagent nog een verblijfplaatscontrole doen om vast te stellen dat je effectief naar het buitenland vertrokken bent.

Als niet-Belg zal onze medewerker jouw identiteitskaart intrekken, waarna je kan verhuizen naar jouw land van bestemming.

Heb je nagelaten om jouw vertrek aan te geven, dan kan je een getuigschrift van afvoering van de bevolkingsregisters krijgen als je daadwerkelijk jouw verblijf in het buitenland kan aantonen (attest afgeleverd door de plaatselijke overheden of door de Belgische diplomatieke of consulaire overheden).

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?

 • Identiteitskaart van elk lid van het gezin boven 12 jaar + puk- en pincode van elke kaart
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart(en) (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)
 • Adres buitenland

Inlichten instanties?

 • Bank- en verzekeringsinstellingen
 • Bpost
 • Distributiemaatschappij dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij, internetprovider
 • Nutsbedrijven (water, elektriciteit en gas)
 • Pensioenkas als je pensioengerechtigd bent
 • Uitbetalingsinstelling bij werkloosheid
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Werkgever
 • Werkwinkel bij werkloosheid
 • Ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds

Hier vind je meer informatie over:

BijlageGrootte
PDF icon Aangifteformulier adreswijziging120.19 KB
PDF icon Volmachtformulier334.38 KB