Adreswijziging bij verhuis

Als je verhuist binnen onze stad of in Sint-Truiden komt wonen vanuit een andere gemeente of het buitenland, meld je jouw nieuw adres aan de dienst bevolking (Belgen) of dienst vreemdelingen (niet-Belgen).
Verhuis je vanuit Sint-Truiden naar het buitenland meld je dit ten laatste de dag van jouw vertrek aan de dienst bevolking (Belgen) of aan de dienst vreemdelingen (niet-Belgen).
 

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor jouw eigen adreswijziging
 • Referentiepersoon gezin (= gezinshoofd) of meerderjarig lid van het gezin voor adreswijziging van alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen
 • Eén van de (adoptie)ouders of de voogd als een minderjarige voor het eerst de ouderlijke woning verlaat

Opgelet! Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt hun minderjarig kind ingeschreven op het adres van de persoon bij wie het kind werkelijk zijn hoofdverblijf heeft. Meestal is dat één van de ouders. De andere ouder, waar het kind niet gedomicilieerd is, kan het gedeeld verblijf van haar/zijn kind vragen bij de dienst bevolking op basis van een gerechtelijke beslissing of gezamenlijk akkoord tussen de ouders.

Hoe aanvragen?

 • via het aanvraagformulier adreswijziging hieronder downloadbaar;
 • Persoonlijk aan het loket bij de dienst bevolking (Belgen) of vreemdelingen (niet-Belgen). Je kan hiervoor een afspraak maken;
  Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.
 • Per brief
  Opgelet! Vermeld jouw nieuw adres en land, de namen, voornamen en rijksregisternummers van alle gezinsleden die mee verhuizen, de vertrekdatum, een gsm-nummer van een contactpersoon. 

Wat moet je doen?
Na jouw aangifte komt jouw wijkagent op het aangegeven adres langs om vast te stellen dat je er effectief woont en dit binnen de 15 werkdagen. Is dit het geval, dan ontvang je als Belg een uitnodiging om naar de dienst  bevolking te komen om jouw adres op jouw identiteitskaart aan te passen. Dit doe je binnen de 8 dagen nadat je de uitnodiging van de wijkagent ontvangen hebt. Als niet-Belg ontvang je van de dienst vreemdelingen een uitnodiging. Als je vermoedt dat er nog andere personen op jouw adres ingeschreven zijn, meld je dit bij de dienst bevolking. Onze medewerker zal een onderzoek vragen aan de wijkagent. Dergelijke procedure is noodzakelijk om je te beschermen tegen vorderingen, die kunnen lopen tegen de nog niet verhuisde bewoners.

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?
Belgen

 • Identiteitskaart
 • Eventueel volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Niet-Belgen

 • Identiteitskaart of reispaspoort
 • Afhankelijk van jouw dossier vraagt onze medewerker bijkomende documenten
 • Eventueel volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Wat meebrengen na bezoek van wijkagent?

 • Uitnodiging wijkagent (Belgen)
 • Uitnodiging dienst vreemdelingen (niet-Belgen)
 • (Elektronische) identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuizen + pincodes
 • Eventueel trouwboekje
 • Eventueel volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Inlichten instanties?

 • Bank- en verzekeringsinstellingen
 • Bpost
 • Distributiemaatschappij dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
 • Firma’s waar je een klantenkaart hebt
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij, internetprovider
 • Nutsbedrijven (water, elektriciteit en gas)
 • OCMW
 • Parkeerbedrijf (als je een nieuwe parkeerkaart nodig hebt)
 • Pensioenkas als je pensioengerechtigd bent
 • RVA bij werkloosheid
 • School
 • Uitbetalingsinstelling bij werkloosheid
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Werkgever
 • Werkwinkel bij werkloosheid
 • Ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds

Vergeet het adres van jouw trouwe viervoeter niet aan te passen

BijlageGrootte
PDF icon Aangifteformulier adreswijziging120.19 KB
PDF icon Volmachtenformulier algemeen260.24 KB