Adreswijziging bij verhuis

Als je verhuist binnen onze stad of in Sint-Truiden komt wonen vanuit een andere gemeente of het buitenland, meld je jouw nieuw adres aan de dienst bevolking (Belgen) of dienst niet-Belgen.
Verhuis je vanuit Sint-Truiden naar het buitenland meld je enkele dagen voor jouw vertrek en uiterlijk de dag voor jouw vertrek aan de dienst Bevolking (Belgen) of aan de dienst niet-Belgen.

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor jouw eigen adreswijziging
 • Referentiepersoon gezin (= gezinshoofd) of meerderjarig lid van het gezin voor adreswijziging van alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen
 • Eén van de (adoptie)ouders of de voogd als een minderjarige voor het eerst de ouderlijke woning verlaat

Opgelet! Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt hun minderjarig kind ingeschreven op het adres van de persoon bij wie het kind werkelijk zijn hoofdverblijf heeft. Meestal is dat één van de ouders. De andere ouder, waar het kind niet gedomicilieerd is, kan het gedeeld verblijf van haar/zijn kind vragen bij de dienst Bevolking op basis van een gerechtelijke beslissing of gezamenlijk akkoord tussen de ouders.

Hoe aanvragen?

adreswijziging online aanvragen

Heb je geen computer, tablet of smartphone? Maak een afspraak via de afsprakenmodule of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14. Kom persoonlijk langs bij het loket. Vergeet niet jouw eID mee te nemen. Je mag volmacht geven aan een derde door het formulier hieronder te downloaden.

Je kan jouw aangifte adreswijziging ook per brief doen. Opgelet! Vermeld jouw nieuw adres en land, de namen, voornamen en rijksregisternummers van alle gezinsleden die mee verhuizen, de vertrekdatum, een gsm-nummer van een contactpersoon.

Je kan het document ook aanvragen via Mijn Dossier (www.mybelgium.be).

Wat moet je doen?

Na jouw aangifte komt jouw wijkagent op het aangegeven adres langs om vast te stellen dat je er effectief woont en dit binnen de 15 werkdagen. Vervolgens heb je 8 dagen tijd om jouw adres op jouw identiteitskaart te laten aanpassen. Je kan hiervoor ook een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14. Of je kan langskomen op vrije inloop. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.

Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

Als niet-Belg ontvang je van de dienst niet-Belgen een uitnodiging.

Als je vermoedt dat er nog andere personen op jouw adres ingeschreven zijn, meld je dit. Onze medewerker zal een onderzoek vragen aan de wijkagent. Dergelijke procedure is noodzakelijk om je te beschermen tegen vorderingen, die kunnen lopen tegen de nog niet verhuisde bewoners.

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?
Belgen

 • Identiteitskaart
 • Eventueel volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Niet-Belgen

 • Identiteitskaart of reispaspoort
 • Afhankelijk van jouw dossier vraagt onze medewerker bijkomende documenten
 • Eventueel volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Wat meebrengen na bezoek van wijkagent?

 • Uitnodiging dienst niet-Belgen
 • (Elektronische) identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuizen + pincodes
 • In voorkomend geval trouwboekje
 • In voorkomend geval volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Inlichten instanties?

 • Bank- en verzekeringsinstellingen
 • Bpost
 • Distributiemaatschappij dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
 • Firma’s waar je een klantenkaart hebt
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij, internetprovider
 • Nutsbedrijven (water, elektriciteit en gas)
 • OCMW
 • Parkeerbedrijf (als je een nieuwe parkeerkaart nodig hebt)
 • Pensioenkas als je pensioengerechtigd bent
 • RVA bij werkloosheid
 • School
 • Uitbetalingsinstelling bij werkloosheid
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Werkgever
 • Werkwinkel bij werkloosheid
 • Ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds

Vergeet het adres van jouw trouwe viervoeter niet aan te passen

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier353.53 KB