Adoptie aanvragen

De adoptie van een kind moet op goede motieven gebaseerd zijn en mag slechts gebeuren in het belang van het kind en met respect voor de fundamentele rechten die in internationaal recht voor kinderen erkend zijn.

De adoptie van een kind omvat verschillende stappen: de aanvraag, de voorbereiding, de beoordeling van de geschiktheid door de rechtbank, de matching, de beslissing tot adoptie en de begeleiding na de adoptie. Het verloop van deze verschillende stappen verschilt lichtjes naargelang het om een binnenlandse - of een buitenlandse adoptie gaat.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en op de website van Kind & Gezin vind je meer informatie over de verschillende adoptieprocedures.

 

Voorwaarden?

Aan een adoptie zijn altijd enkele voorwaarden verbonden, of het nu om een gewone adoptie of om een volle adoptie gaat.

 

Procedure binnenlandse adoptie?
Indien u in België een kind wenst te adopteren, contacteert u Kind en Gezin, de Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
T 02 533 14 76
adoptie@kindengezin.be | www.kindengezin.be

 

Procedure buitenlandse adoptie?
Je moet de buitenlandse adoptieovereenkomst eerst laten erkennen bij Federale Centrale Autoriteit (FCA)
FOD Justitie, dienst Internationale adoptie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
T 02 542 71 61
e-mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be 

De dienst burgerlijke stand registreert deze erkenning, waarna de ambtenaar burgerlijke stand een akte van adoptie opmaakt. Ook wordt er een akte van geboorte opgemaakt op basis van de buitenlandse geboorteakte.

 

Hoe indienen bij dienst Burgerlijke Stand Sint-Truiden?

  • Binnenlandse adoptie: rechtbank stuurt vonnis rechtstreeks naar de gemeente. Je moet niet langskomen.
  • Buitenlandse adoptie: persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerlijke Stand

 

Wat meebrengen bij overschrijving buitenlandse adoptie?

 

Als de buitenlandse adoptie na 31 maart 2019 geregistreerd werd door de Federale Centrale Autoriteit heb je bovengenoemde documenten niet nodig. Zij worden ons bezorgd door de Federale Centrale Autoriteit.

Hier vind je meer informatie over binnenlandse en buitenlandse adoptie

De buitenlandse akten burgerlijke stand vind je op deze website.