Adoptie

De adoptie van een kind moet op goede motieven gebaseerd zijn en mag slechts gebeuren in het belang van het kind en met respect voor de fundamentele rechten die in internationaal recht voor kinderen erkend zijn.

De adoptie van een kind omvat verschillende stappen: de voorbereiding, de beoordeling van de geschiktheid door de rechtbank, de matching, de beslissing tot adoptie en de begeleiding na de adoptie. Het verloop van deze verschillende stappen verschilt lichtjes naargelang het om een binnenlandse of een buitenlandse adoptie gaat.

Voorwaarden?
Aan een adoptie zijn altijd enkele voorwaarden verbonden, of het nu om een gewone adoptie (er blijven bepaalde banden met de natuurlijke ouders bestaan) of om een volle adoptie (er zijn helemaal geen banden meer met de natuurlijke ouders) gaat.

Door wie?
Adoptant(en) die in Sint-Truiden wo(o)n(t)(en)

Hoe indienen bij de dienst Burgerlijke stand?

  • Binnenlandse adoptie: rechtbank stuurt vonnis rechtstreeks naar de gemeente. Je moet niet langskomen.
  • Buitenlandse adoptie: persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand

 

Procedure buitenlandse adoptie?
Je moet deze adoptie eerst laten erkennen en registreren bij de Federale Centrale Autoriteit van de federale overheidsdienst Justitie.

De dienst burgerlijke stand schrijft de beslissing van de rechtbank over en past de geboorteakte aan. Je vraagt verder om het afschrift van de buitenlandse geboorteakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. De overgeschreven akte krijgt dezelfde waarde als de akte opgesteld in het buitenland. Je hoeft dan als nabestaande later geen afschriften meer op te vragen in het buitenland.

Wat meebrengen bij overschrijving buitenlandse adoptie?

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van erkenning en registratie buitenlandse adoptieovereenkomst door Federale Centrale Autoriteit van FOD Justitie
  • Originele adoptieovereenkomst vertaald naar het Nederlands en gelegaliseerd
  • Adoptievonnis vertaald naar het Nederlands en gelegaliseerd
  • Volledig eensluidend afschrift van buitenlandse geboorteakte vertaald naar het Nederlands en gelegaliseerd (wanneer je een akte in de Belgische registers van de burgerlijke stand wenst over te schrijven)

 

Hier vind je meer informatie over binnenlandse adoptie.

Hier vind je meer informatie over buitenlandse adoptie.