Aanvraagformulier ondersteuningsbeleid verenigingen

De stad Sint-Truiden zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring op www.sint-truiden.be/privacyverklaring.
Laad hier je verantwoording op De aanvrager toont aan  dat hij financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie op 12 maart 2020. Dit door een eenvoudig overzicht van inkomsten en uitgaven 2019.  dat de financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en de door de overheid opgelegde verplichte sluiting. De aan te leveren gegevens en de basis waarop de beoordeling zal worden gemaakt, bestaan uit de volgende delen: 1° de vaste kosten voor water, elektriciteit, gas, huur van infrastructuur, verzekeringen, …. en deze kunnen staven met facturen/overeenkomsten of uitgevoerde betaalopdrachten voor de periode van 13 maart 2020 t.e.m. 31 mei 2021, die hoger liggen dan eventuele ontvangen subsidies in het kader van corona. 2° Een overzicht van de ontvangsten en subsidies van de Stad Sint-Truiden en andere overheden in het kader van COVID-19. Het lokale bestuur kan te allen tijde extra bewijsstukken opvragen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: txt html pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.