Aanvraagformulier aanleggen van een geveltuin

Let op! Een geveltuintje is max. 30 cm breed, loodrecht gemeten op de gevel. Een vrije doorgang van 1,2 m op het voetpad moet steeds gegarandeerd blijven.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde stukken correct en volledig zijn en dat de geveltuin voldoet aan de voorwaarden gesteld door de stad Sint-Truiden.