Aanvraagformulier aanleggen van een geveltuin

De stad Sint-Truiden zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring op www.sint-truiden.be/privacyverklaring.
Let op! Een geveltuintje is max. 30 cm breed, loodrecht gemeten op de gevel. Een vrije doorgang van 1,2 m op het voetpad moet steeds gegarandeerd blijven.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde stukken correct en volledig zijn en dat de geveltuin voldoet aan de voorwaarden gesteld door de stad Sint-Truiden.