Aansluiting op riolering

Als er riolering ligt in je straat, ben je wettelijk verplicht op de riolering aan te sluiten.  Voor een huishoudelijke woning is een standaardaansluiting voldoende. Heb je een grotere diameter nodig? Dan maakt Infrax een bestek op. Elke aansluiting moet voldoen aan het reglement.

Indien je extra informatie wenst over de aansluiting op het rioleringsnet, neem dan contact op met Infrax

Voor meer info over het al dan niet plaatsen van een septische put of een waterzuiveringsinstallatie, kan je terecht bij de Vlaamse milieumaatschappij