Aanscherping coronamaatregelen vanaf vrijdag 23 oktober

vrijdag 23 oktober 2020

Het Overlegcomité heeft kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist die reeds ingingen op maandag 19 oktober 2020 en gelden gedurende 1 maand, waarna een evaluatie volgt:

  1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
  2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
  3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
  4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
  5. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
  6. Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
  7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
  8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
  9. Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
  10. Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ.

 

Op vrijdag 23 oktober trof het Overlegcomité bijkomende maatregelen aangezien het aantal infecties in alle provincies aanzienlijk is toegenomen.

Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag 23 oktober tot en met vrijdag 19 november 2020:

SPORT

- Professionele sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar zonder publiek.

- Alle amateurwedstrijden worden opgeschort, trainingen mogen wel doorgaan.

- Jeugdwedstrijden (-18jaar) blijven toegelaten maar met slechts één begeleider, met mondmasker.

- Zwembaden blijven open.

- Het aanbieden van drank en voeding is niet toegelaten.

CULTUUR 

- In theaters, bioscopen en concertzalen mogen niet meer dan 200 toeschouwers tegelijk aanwezig zijn. Uitzonderingen voor grote zalen zullen niet langer toegestaan worden.

- Tussen de (gezins)bubbels moet de afstand van anderhalve meter gerespecteerd worden. Mondmaskers blijven verplicht.

- Het aanbieden van drank en voeding is niet toegelaten.

HOGER ONDERWIJS

- Voor de fysieke lessen wordt de bezettingsgraad herleid tot max. 20% met mondmaskerplicht.

- Voor eerstejaarsstudenten wordt een uitzondering gemaakt: hier geldt een bezettingsgraad van 50% voor fysieke lessen met mondmaskerplicht.

JEUGD

- Buitenactiviteiten worden verplicht voor jongeren die ouder zijn dan twaalf jaar. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

- Onder twaalf jaar zijn buitenactiviteiten sterk aangeraden.

- Buiten de schoolvakanties zijn overnachtingen verboden.

- Tijdens de schoolvakanties is het mogelijk om een kamp met overnachting te organiseren voor kinderen onder twaalf jaar.

- Voor jongeren tussen 12 en 14 jaar zijn overnachtingen tijdens de schoolvakanties eveneens toegestaan, op voorwaarde dat het kamp minstens 4 dagen duurt.

PRETPARKEN EN DIERENTUINEN

- Pretparken moeten de deuren sluiten.

- Dierentuinen blijven open, behalve de binnenruimtes.

- Het aanbieden van drank en voeding is niet toegelaten.

 

 

Mondmaskerplicht Sint-Truiden

De verplichting om in alle straten binnen de stadsvesten en in de Stationsstraat in Sint-Truiden een mondmasker te dragen is sinds donderdag 1 oktober niet meer van toepassing. Ook het dragen van een mondmasker bij een bezoek aan het containerpark is niet langer meer verplicht. Het stadsbestuur raadt wel aan om steeds een mondmasker op zak te hebben zodat je jezelf en anderen kan beschermen wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden.

Door het grote aantal bezoekers op de markten, kermissen en braderieën kan één besmette persoon een groot aantal andere personen besmetten. Om het risico op een verspreiding van het virus op deze plaatsen te beperken en de openbare gezondheid te beschermen, blijft het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt, verplicht tijdens de Haspengouw Markt, de Sunday Markt of enige andere markt, kermissen en in openbare stadsgebouwen.

De mondmaskerplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor de uitzonderingen toegestaan door de federale regelgeving.

Afstand houden