aanpassing registratie geslacht

Je kan een procedure bij de ambtenaar burgerlijke stand opstarten om administratief en juridisch van geslacht te veranderen. Na het doorlopen van een aantal stappen zal de M/V op jouw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast worden. Uiteraard zal je ook je voornaam wijzigen. Dit kan je voor of na de geslachtsregistratie doen.

Voor wie?

  • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Sint-Truiden

Wie kan aanvragen?

  • Meerderjarige Belgen en niet-Belgen
  • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen en niet-Belgen vanaf 16 jaar mits bijgestaan door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Prijs?

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?

Stap 1: aangifte
Je overhandigt een eerste verklaring waarin je vermeldt dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in jouw akte van geboorte, niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

Als minderjarige 16-plusser geef je ook een verklaring af van een kinder- of jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Onze medewerker informeert je uitgebreid over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. Je krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie.

Vervolgens stuurt onze medewerker jouw dossier binnen de 3 dagen naar de procureur des Konings, die 3 maanden tijd heeft om een advies te formuleren.

Stap 2: opmaak van de akte
Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte overhandig je een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.Je bezorgt jouw verklaring aan de ambtenaar burgerlijke stand waar je je eerste verklaring deed.

Als minderjarige 16-plusser heb je in deze fase geen bijstand nodig van ouders of wettelijke vertegenwoordiger en is een verklaring van de kinder- of jeugdpsychiater niet meer nodig.

Daarna maakt de ambtenaar burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op en wordt de procedure voor de aanmaak van een nieuw Rijksregisternummer opgestart.

Opgelet! Je zal een nieuwe identiteitskaart, vreemdelingenkaart, reispaspoort en rijbewijs moeten aanvragen. Hiervoor moet je betalen.

Wat moet je meebrengen bij bezoek dienst burgerlijke stand?

 

Opgelet! Vanaf 12 jaar kan je een voornaamsverandering aanvragen indien je bijgestaan wordt door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger

 

Meer info?