Aangifte schade aan teelten

Wanneer in een gemeente of stad, door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht
die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, kan de commissie tot vaststelling van schade aan teelten worden samengeroepen door de burgemeester of haar
afgevaardigde.

Het proces verbaal opgesteld na vaststelling van de raming van het opbrengstenverlies door de commissie dient om een belastingvermindering te bekomen, wanneer men forfaitair wordt belast.

Daarnaast kan het ook gebruikt worden als bewijsstuk voor jouw schadedossier om een vergoeding te kunnen krijgen van het rampenfonds.

Sinds 1 januari 2020 krijg je als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als jouw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Indien je voor minstens 25% van jouw totale teeltareaal verzekerd bent. Dat is de som van de perceeloppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in jouw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp. Het bedrag dat je krijgt hangt af van hoeveel % van jouw totale teeltareaal verzekerd is. Het neemt elk jaar af. Vanaf 1 januari 2025 is er geen tegemoetkoming meer voor de niet-verzekerde teelten.

Downloads

Naar top